Bên cạnh nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn trong công tác trấn áp và ngăn ngừa tội phạm, thì nhiều người cũng tự đặt câu hỏi là: Tại sao cái ác lại dễ bộc phát đến như vậy? Phải chăng là do đạo đức và nhân cách con người ngày càng xuống cấp? Hay là còn có những nguyênnhân tác động sâu xa nào khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *