Những ngày này, cùng với đồng bào Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long chào đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui khi kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Niềm vui của đồng bào như được nhân lên khi được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vật chất, tinh thần giúp đồng bào dân tộc Khmer có được tết cổ truyền đầm ấm yên vui, hạnh phúc, tốt đời, đẹp đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *