Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, lợi dụng tình huống một số khách hàng gặp khó trong cập nhật thông tin sinh trắc học, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng, liên hệ khách hàng, đề nghị hỗ trợ cài đặt “dùm”, với mục đích là chiếm đoạt thông tin để chiếm đoạn tiền trong tài khoản của khách hàng. Vì vậy, người dân cần phải thận trọng, đề cao cảnh giác để tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *