Thời gian gần đây, không ít người sử dụng điện thoại nhận được tin nhắn hay các đường link, trang web lạ, có dấu hiệu dẫn dụ người nhận tin thực hiện theo yêu cầu, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dùng. Như vậy, người dùng mạng viễn thông, mạng xã hội cần làm gì khi gặp tình huống như trên?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *