Vừa qua, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long vừa tổng kết công tác thực hiện Chuyển đổi số năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Kết quả cho thấy, thứ hạng chỉ số chuyển đổi số của Vĩnh Long được cải thiện đáng kể. Qua triển khai đẩy mạnh phát triển nền tảng hạ tầng kỹ thuật, đầu tư thiết bị, công nghệ, giúp tạo nhiều thuận lợi trong quá trình ứng dụng các công cụ số phục vụ chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *