Cùng với chương trình chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động khám chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dịch vụ y tế. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *