Để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, phục vụ cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, thời gian qua Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội – Viettel chi nhánh Vĩnh Long đã hợp tác toàn diện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số ngành y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *