Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cùng với sự quyết tâm khắc phục dần những hạn chế còn tồn tại, thời gian tới ngành Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, gắn với nhu cầu và điều kiện cụ thể của địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng đổi mới toàn diện. Những thành tựu đạt được sau 30 năm sẽ là động lực thúc đẩy giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *