Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn ở tỉnh Vĩnh Long cụ thể hoá bằng các hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả. Hàng năm tổng kết khen thưởng, tuyên dương gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác để kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, lan toả rộng rãi những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *