Lòng nhân ái là truyền thống quí báu của người Việt Nam. Từ năm 2018, tháng 5 hàng năm được chọn là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền về công tác nhân đạo từ thiện, ứng xử nhân ái, vận động nguồn lực hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Các cấp, ngành, đơn vị và tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tích cực tham gia, hưởng ứng. Nhiều công trình, phần việc, hoạt động nhân đạo hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức thực hiện, mang lại kết quả thiết thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *