Vườn bưởi da xanh này là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Huỳnh Thanh Hải ở xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Do xâm nhập mặn vườn cây bị suy kiệt, năng suất và chất lượng trái sụt giảm nghiêm trọng, nhiều cây không thể phục hồi phải đốn bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *