Chuyển đổi xanh đang là xu hướng của thị trường thế giới và cũng là yêu cầu khi Việt Nam cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050. Chính phủ đã ban hành quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, đồng thời ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *