Vĩnh Long hiện có 22.630 người dân tộc Khmer, chiếm 2,21% dân số toàn tỉnh, tập trung ở các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh.
Thời gian qua, Vĩnh Long đã quan tâm chăm lo, huy động các nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình dự án để thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc sinh sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *