Trong số nhiều nguyên nhân dẫn đến tội phạm trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, có nguyên nhân quan trọng thuộc về nhận thức của người dùng thiết bị công nghệ cao, người dùng mạng xã hội. Vì vậy việc nâng cao nhận thức của mỗi người sẽ góp phần có hiệu quả vào công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao trong thời gian tới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *