Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 28 về Điều lệ trường tiểu học. Tinh thần chung của Thông tư là định hướng việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho học sinh, tôn trọng và tăng cường hỗ trợ học sinh tiến bộ; chấm dứt việc nhắc nhở, phê bình học sinh trước cả lớp, trước cả trường và trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh. Riêng giáo viên được tăng quyền tự chủ trong giảng dạy hơn so với trước đây để nâng cao chất lượng giáo dục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *