Xác định đầu tư cho giáo dục chính là chìa khóa để phát triển kinh tế – xã hội, những năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng cao trong bối cảnh toàn tỉnh, cũng như cả nước đang huy động nguồn nhân lực chất lượng cao để đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Nhìn lại giai đoạn 5 năm (từ 2015 – 2020), có thể thấy, với những nỗ lực không mệt mỏi, ngành Giáo dục – Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã gặt hái được nhiều “trái ngọt”. Chất lượng dạy và học được nâng lên rõ nét, tạo nên diện mạo mới cho ngành giáo dục tỉnh nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *