Theo lộ trình đổi mới, bắt đầu từ năm học 2022 – 2023, Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Nội dung chương trình được đánh giá có nhiều sự đổi mới, yêu cầu người dạy và người học phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt. Để chuẩn bị tốt nhất cho việc giảng dạy, ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng bước vào năm học mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của địa phương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *