Việc hư hỏng, xuống cấp cơ sở vật chất, đồ chơi, giáo cụ giảng dạy chính là thực trạng chung của các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập trong thời gian dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch. Nhằm giúp cho các cơ sở này có kinh phí để khắc phục những thiệt hại trên, tiếp tục duy trì hoạt động, ngày 27/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2022 quy định về chính sách tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *