Nhằm hướng đến việc xây dựng môi trường giáo dục mầm non mang tính “mở”, kích thích sự chú ý, tư duy và cảm xúc của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia các hoạt động và trải nghiệm, từ năm 2016 đến nay, các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tích cực thực hiện chuyên đề giáo dục “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Sau 5 năm thực hiện chuyên đề tại 100% trường mầm non, diện mạo của các trường từ thành thị đến nông thôn đã có sự thay đổi rõ rệt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *