Một làng nghề truyền thống hơn trăm năm tuổi, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2022. Sản phẩm mang nhiều yếu tố đặc thù về bản sắc văn hóa, con người địa phương và có tính cộng đồng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *