Thanh trà – một loại cây ăn trái đặc sản, lâu năm ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trong đó, giống thanh trà ngọt có năng suất cao, ổn định được tuyển chọn và đăng ký bảo hộ để tập trung phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Định hướng liên kết sản xuất theo quy trình an toàn, đạt tiêu chuẩn VietGap góp phần phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *