Hơn một trăm năm hình thành và phát triển, làng nghề truyền thống bánh tráng Cù Lao Mây đang từng bước nâng cao chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đa dạng hoá mẫu mã, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các công đoạn sản xuất để gia tăng giá trị cho sản phẩm đặc trưng truyền thống của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *