Tận dụng tiềm năng văn hoá độc đáo và hệ sinh thái đa dạng của “Vương quốc đỏ” Mang Thít, điểm du lịch Somo Farm Cửu Long đã và đang phát triển các hoạt động trải nghiệm độc đáo cho du khách, chú trọng bảo tồn các tài nguyên bản địa, hướng đến phát triển sản phẩm du lịch bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *