Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi để nuôi các loài thủy đặc sản nước ngọt, ông Nguyễn Thanh Tân đã nỗ lực mài mò, học hỏi để phát triển mô hình sản xuất lươn giống, lươn thương phẩm và các sản phẩm chế biến từ lươn, góp phần phát triển kinh tế, tạo ra sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *