Tình trạng gọi điện, nhắn tin với mục đích dẫn dụ để lừa đảo đã xảy ra khá thường xuyên trong thời gian qua. Tội phạm thường tập trung vào nhóm người lớn tuổi để thực hiện hành vi lừa đảo. Điều này đặt ra vấn đề, làm thế nào để phòng tránh có hiệu quả đối với loại tội phạm này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây, từ những người đã từng bị kẻ xấu nhắn tin, gọi điện để lừa đảo, từ đó có cách phòng tránh hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *