STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1232 Nguyen Thi Hoang Trang 100,000
1233 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200,000
1234 Nguyen Van Hon Tân Ngãi 100,000
1235 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *