STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
4288 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
4289 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm        100.000
4290 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
4291 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4292 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình          50.000
4293 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình          50.000
4294 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4295 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn          50.000
4296 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
4297 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
4298 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
4299 Bích Chi USA        200.000
4300 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long          50.000
4301 Võ Thị Tạo TT Tam Bình        100.000
4302 Chú Nhiệm TT Tam Bình          50.000
4303 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình        100.000
4304 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình          50.000
4305 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình        100.000
4306 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân        100.000
4307 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân          50.000
4308 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm          20.000
4309 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm          50.000
4310 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình        100.000
4311 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình          50.000
4312 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
4313 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
4314 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
4315 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
4316 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn          50.000
4317 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn        100.000
4318 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn          50.000
4319 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn          20.000
4320 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4321 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4322 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4323 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4324 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4325 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4326 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4327 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4328 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4329 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
4330 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
4331 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
4332 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
4333 Cô Hạnh Xăng dầu Nhơn Bình, Trà Ôn 100.000
4334 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
4335 Chị Tám Quắn TT Tam Bình 200.000
4336 Tiệm vải cô bé bảy TT Tam Bình 100.000
4337 Tiệm sắt Việt HÙng TT Tam Bình 100.000
4338 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100.000
4339 Lệ Khánh (bán cá) TT Tam Bình 50.000
4340 Hồ Hưng Thịnh TT Tam Bình 50.000
4341 Bùi Thành Nam TT Tam Bình 200.000
4342 Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
4343 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long 200.000
4344 Sinh viên Lê Tam Bình TT Tam Bình 100.000
4345 Cô Vân Trường tiểu học Lưu Văn Liệt 200.000
4346 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
4347 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
4348 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
4349 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 400.000
4350 Trần Duy Thiện P8, TP Vĩnh Long        600.000
4351 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu      400.000
4352 Cô Ánh P8, TP VĨnh Long 500.000
4353 Cô Sáu Tiếp Nguyễn Văn Lâu, P8, TP Vĩnh Long 400.000
4354 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
4355 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
4356 Liên Huỳnh USA      100.000
4357 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        100.000
4358 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
4359 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
4360 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
4361 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long        50.000
4362 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long          50.000
4363 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
4364 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
4365 Olivia netto (Kiwi) P5, TP Vĩnh Long        50.000
4366 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          50.000
4367 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long        40.000
4368 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội        20.000
4369 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4370 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4371 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4372 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4373 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4374 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4375 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4376 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4377 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4378 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4379 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4380 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4381 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
4382 Phương Quỳnh P4, TP Vĩnh Long        20.000
4383 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long        20.000
4384 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long        20.000
4385 Vân Bền Chợ Vĩnh Long        20.000
4386 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long          20.000
4387 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
4388 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long        20.000
4389 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4390 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4391 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4392 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4393 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4394 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
4395 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
4396 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
4397 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
4398 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
4399 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
4400 Cô Ánh (Chả lụa) Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
4401 Hồ Ngọc Phượng Tân Bình, TP Vĩnh Long          20.000
4402 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        150.000
4403 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        200.000
4404 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        150.000
4405 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4406 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4407 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4408 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4409 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4410 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4411 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
4412 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh        200.000
4413 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh        100.000
4414 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang          50.000
4415 Bạn xem đài Tây Ninh          50.000
4416 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội      200.000
4417 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân      100.000
4418 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm      100.000
4419 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long        50.000
4420 Huỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long        50.000
4421 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long      250.000
4422 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3.000.000
4423 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
4424 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
4425 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
4426 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long        50.000
4427 Bé Tuấn Anh P5, TP Vĩnh Long 100.000
4428 Bé Xuân Mai P5, TP Vĩnh Long 100.000
4429 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
4430 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
4431 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
4432 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
4433 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
4434 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
4435 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
4436 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
4437 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4438 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
4439 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
4440 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4441 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
4442 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
4443 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
4444 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
4445 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
4446 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
4447 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
4448 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
4449 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
4450 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
4451 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
4452 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
4453 Chú Bảy Cảnh Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
4454 Chú Út Ngợi Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
4455 Chị Hồng Thu Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân        100.000
4456 Bạn Thanh Thảo Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân        100.000
4457 Đoàn Thị  Em Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân        100.000
4458 Cô Ngọc Thanh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân        100.000
4459 Phạm Duy Khang Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh          50.000
4460 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
4461 Chị Kim Huyến Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
4462 Em Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân        100.000
4463 Bạn Em Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân        100.000
4464 Cô Hồ Ngọc Thu Hòa Hiệp, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
4465 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
4466 Cô 9 Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
4467 Chú Út Ròi Dịch vụ mai táng Thuận An, Bình Minh        100.000
4468 Chú Tám Mập Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
4469 Bạn xem đài Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh        250.000
4470 Chú Năm Bắc Thuận An, Bình Minh        100.000
4471 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng liêm 100.000
4472 Thú y Hoàng Vũ TT Vũng liêm 200.000
4473 Văn Thố TT Vũng liêm 50.000
4474 Chín Hồng TT Vũng liêm 100.000
4475 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng liêm 20.000
4476 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng liêm 100.000
4477 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
4478 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
4479 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
4480 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
4481 Bé Bi Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
4482 Đăng Khoa, Lan Thanh Trung Ngãi,  Vũng Liêm 40.000
4483 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
4484 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
4485 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây, Vũng Liêm 50.000
4486 Vương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
4487 Bé Khắc Long Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
4488 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
4489 Phật tử Chùa Hội An TT Vũng liêm 50.000
4490 Phật tử chùa Phước Thọ TT Vũng liêm 20.000
4491 Trần Thị Kỉnh Ấp 7, Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
4492 Đoàn Văn Hùng Trung Ngãi,  Vũng Liêm 30.000
4493 Trần Thị Liệt Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
4494 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang 50.000
4495 Phung Trong Tien 100.000
4496 Phung Trong Tien 100.000
4497 Tran Thi Viet Huong 50.000
4498 Le Thi Le 100.000
4499 Nguyen Van Ro 200.000
4500 Lê Thị Thu Lộc Ninh, Bình Phước 204.000
4501 Lê Thị Thu Lộc Ninh, Bình Phước 600.000
4502 Nguyen Ngoc Thuy Tien 50.000
4503 Hoang Hoang 100.000
4504 Tinh Thang 100.000
4505 Soai, Tran, Bao, Ngoc, Khoi 1.000.000
4506 Huynh Cong Dinh 100.000
4507 Dang Thanh Vu 500.000
4508 Nhóm PT Tuệ Hạnh TP Hồ Chí Minh 10.000.000
4509 Nguyen Hoang Phuc 50.000
4510 Nguyen Bao Quoc 200.000
4511 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 200.000
4512 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 100.000
4513 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long        100.000
4514 Trần Thị Danh K3, P3, TP Vĩnh Long        100.000
4515 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long        300.000
4516 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ        100.000
4517 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ        100.000
4518 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình        100.000
4519 Anh Sơn An Bình, Long Hồ          50.000
4520 Cô Thủy An Bình, Long Hồ          50.000
4521 Chị Hoàng (gia vị) Chợ Vĩnh Long          50.000
4522 Cô Rớt (bán nón) Chợ Vĩnh Long          50.000
4523 Cô Huệ Tâm Vĩnh Long          50.000
4524 Nguyen Minh Tri          40.000
4525 Tran Thi Tuyet Ngoc        200.000
4526 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, TP Vĩnh Long        100.000
4527 Chau Minh Toan        100.000
4528 Bạn xem đài P3, TP Vĩnh Long     1.000.000
4529 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, TP Vĩnh Long        200.000
4530 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long          50.000
4531 Ngụy Thế Vinh, Ngụy Diệu Quang P4, TP Vĩnh Long 1.000.000
4532 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
4533 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TP Vĩnh Long 100.000
4534 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TP Vĩnh Long 100.000
4535 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long        100.000
4536 Tập thể Cali        100.000
4537 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
4538 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
4539 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên          50.000
4540 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên          50.000
4541 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân        200.000
4542 Văn Phước Hậu Trung Phú 2, Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang 2.000.000
4543 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, TP VĨnh Long      150.000
4544 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên P9, TP VĨnh Long      150.000
4545 Cô Ngọc P5, Tp Vĩnh Long        200.000
4546 Chị Sửu P5, Tp Vĩnh Long        200.000
4547 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long        200.000
4548 Coco Home nhà dừa An Bình, Long Hồ        400.000
4549 Trần Nhật Nam, Trần Hữu Vinh Khóm 4, P5, TP Vĩnh Long      200.000
4550 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, Tp Vĩnh Long        200.000
4551 Lê Thị Cúc P5, Tp Vĩnh Long 100.000
4552 Võ Trung Kiên P5, Tp Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *