STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
209 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long  50.000
210 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
211 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
212 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
213 Ông Trần Ngọc Khánh, bà Nguyễn Thị Kế Chánh An, Mang Thít  800.000
214 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang  100.000
215 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang  100.000
216 Trần Quang Minh Lớp 12 Văn TRường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long 160.000
217 Trần Phúc Vinh Lớp Thỏ Ngọc 4, Trường Tiểu học Ngôi Sao 160.000
218 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100.000
219 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
220 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 200.000
221 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình  1.000.000
222 Tran Ngoc Nha  500.000
223 Gia dinh Thang  100.000
224 Huynh Chi Cong 500.000
225 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
226 Bạn xem đài TP Vĩnh Long  1.200.000
227 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
228 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
229 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
230 Phan Hieu Trung  100.000
231 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt  100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *