Phát triển chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ sẽ giúp giải quyết các vấn đề về lao động, năng suất và giảm tác động môi trường. Định hướng phát triển của ĐBSCL là phát huy thế mạnh, ứng dụng chuyển đổi số góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững kinh tế vùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *