STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
6157 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm         100.000
6158 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6159 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm           50.000
6160 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm           50.000
6161 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình           50.000
6162 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình           50.000
6163 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6164 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn           50.000
6165 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
6166 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
6167 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
6168 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long           50.000
6169 Võ Thị Tạo TT Tam Bình         100.000
6170 Chú Nhiệm TT Tam Bình           50.000
6171 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình         100.000
6172 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình           50.000
6173 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình         100.000
6174 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn         100.000
6175 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn           50.000
6176 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm           20.000
6177 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm           50.000
6178 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình         100.000
6179 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình           50.000
6180 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
6181 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
6182 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
6183 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
6184 Bé Nguyên Trà Mẹt, Cầu Kè, Trà Vinh           50.000
6185 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn         100.000
6186 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn           50.000
6187 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn           20.000
6188 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6189 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6190 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6191 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6192 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6193 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6194 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6195 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6196 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6197 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6198 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
6199 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
6200 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
6201 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50.000
6202 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200.000
6203 Cô Giáo Mật Tân Long Hội, Mang Thít 200.000
6204 Cô Thùy Tân An Hội, Mang Thít 100.000
6205 Mai Thảo Công ty Honda Tân Thành, Tân Long Hội 200.000
6206 Nguyễn Văn Bôn Trà Côn, Trà Ôn 200.000
6207 Chị Sáu Trà Côn, Trà Ôn 50.000
6208 Nguyễn Thị Yến Tuyết Trà Côn, Trà Ôn 50.000
6209 Nguyễn Ngọc Hân Trà Côn, Trà Ôn 50.000
6210 Tiệm vàng Quý Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn 100.000
6211 Hồ Minh Thái Tân Mỹ, Trà Ôn 50.000
6212 Thầy giáo Tâm Tường Lộc, Tam Bình 200.000
6213 Chị Hai bán vải TT Tam Bình 100.000
6214 Tiệm gas Hiền TT Tam Bình 100.000
6215 Lưu Trần Hoàng Long TT Tam Bình 200.000
6216 Cô Vân Trường tiểu học Lưu Văn Liệt, Tam Bình 200.000
6217 Quán ăn Hoàng Thi TT Tam Bình 100.000
6218 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50.000
6219 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
6220 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
6221 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
6222 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
6223 Liên Huỳnh USA      100.000
6224 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        100.000
6225 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
6226 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
6227 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
6228 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long        50.000
6229 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long          50.000
6230 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
6231 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
6232 Olivia netto (Kiwi) P5, TP Vĩnh Long        50.000
6233 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          50.000
6234 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long        40.000
6235 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội        20.000
6236 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6237 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6238 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6239 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6240 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6241 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6242 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6243 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6244 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6245 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6246 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6247 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6248 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
6249 Loan An Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
6250 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
6251 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
6252 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long          20.000
6253 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long        20.000
6254 Phương Quỳnh P4, TP Vĩnh Long        20.000
6255 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long        20.000
6256 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long        20.000
6257 Vân Bền Chợ Vĩnh Long        20.000
6258 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
6259 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
6260 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
6261 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
6262 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
6263 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
6264 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
6265 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
6266 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
6267 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
6268 Cô Ánh (Chả lụa) Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
6269 Café Ngọc Mai Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
6270 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội      200.000
6271 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân      100.000
6272 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm      100.000
6273 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long        50.000
6274 Cô Nguyệt TP Hồ Chí Minh      200.000
6275 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 400.000
6276 Huỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long        50.000
6277 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long        50.000
6278 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 200.000
6279 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 100.000
6280 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long      250.000
6281 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 3.000.000
6282 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
6283 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
6284 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
6285 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long        50.000
6286 Bé Tuấn Anh P5, TP Vĩnh Long 100.000
6287 Bé Xuân Mai P5, TP Vĩnh Long 100.000
6288 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
6289 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
6290 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
6291 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
6292 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
6293 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
6294 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
6295 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
6296 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
6297 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
6298 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6299 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
6300 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6301 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6302 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6303 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
6304 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
6305 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
6306 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
6307 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
6308 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
6309 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
6310 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
6311 Phú Trọng, Phú Ngọc Chánh An, Mang Thít 50.000
6312 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
6313 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
6314 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
6315 Chị Huyền (con bà Chín Trầu) P4, TP Vĩnh Long 250.000
6316 Nguyễn Võ Đăng Khoa,
Nguyễn Võ Hải Yến
Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
6317 Chú Năm Tồn Thah Đức, Long Hồ        50.000
6318 Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11 2.400.000
6319 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long      300.000
6320 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ      100.000
6321 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình      100.000
6322 Cô Huệ Tâm An Bình, Long Hồ        50.000
6323 Cô Bảy Nâu An Bình, Long Hồ        50.000
6324 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ        50.000
6325 Cô Ẩn An Bình, Long Hồ        50.000
6326 Cô Hằng An Bình, Long Hồ        50.000
6327 Cô Quận An Bình, Long Hồ        50.000
6328 Chị Rớt bán nón chợ Vĩnh Long        50.000
6329 Chị Hoàng bán gia vị chợ Vĩnh Long        50.000
6330 Anh Sơn An Bình, Long Hồ        50.000
6331 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ      100.000
6332 Vân Anh Phước Hậu, Long Hồ      200.000
6333 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
6334 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TP Vĩnh Long 100.000
6335 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long        100.000
6336 Tập thể Cali        100.000
6337 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
6338 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
6339 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên          50.000
6340 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên          50.000
6341 Chau Minh Toan        100.000
6342 Tran Quoc Vu        100.000
6343 Bạn xem đài          50.000
6344 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn VĂn Thiệt        100.000
6345 Dang Nguyet Minh      200.000
6346 Nguyen Hoang Phuc        50.000
6347 Nguyễn Thị Đăng Khoa K1, P3, TP Vĩnh Long        200.000
6348 Bạn xem đài        500.000
6349 Le Thi Le        100.000
6350 Ton Thi Thanh Thao     1.000.000
6351 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang          50.000
6352 Thang        100.000
6353 Gia dinh An Long        500.000
6354 Hoang Hoang        200.000
6355 Nguyen Lam Van Tuong          10.000
6356 Le Phuc Nguyen        100.000
6357 Nguyen Tan        200.000
6358 Nguyen Anh Tan        100.000
6359 Nguyen Thi My Duyen     2.000.000
6360 Tran Ngoc Mai        500.000
6361 Dang Thanh Vu        500.000
6362 Cửa hàng máy tính Quốc Huy        100.000
6363 Cô Ngọc TP Hồ Chí Minh   10.000.000
6364 Nhóm Tuệ Hạnh TP Hồ Chí Minh     3.000.000
6365 Văn Phước Hậu Trung Phú 2, Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang 2.000.000
6366 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân 200.000
6367 Trần Thanh Luyến An Phước, Mang Thít 200.000
6368 Bạn xem đài Vĩnh Long 100.000
6369 Ly The Van 500.000
6370 Nguyen Van Tri Càng Long, Trà Vinh 50.000
6371 Nguyen Hoang Phuc 50.000
6372 Nguyen Van Vinh 2.500.000
6373 Tran Quoc Vu 100.000
6374 DNTN Khánh Phong Phạm Hùng, P2, TP Vĩnh Long 600.000
6375 Nguyen Van Ro 150.000
6376 Chau Minh Toan 100.000
6377 Nguyen Thanh Hoai Bao 100.000
6378 Nguyen Minh Tri 30.000
6379 Chú Hòa, Anh Beo 1.000.000
6380 Bạn xem đài 50.000
6381 Hoàng Huy, Minh Anh TP Vĩnh Long      100.000
6382 Chị Hà ( bán bánh) TP Vĩnh Long      100.000
6383 Gia Quân, Gia Hân TP Vĩnh Long      100.000
6384 Dương Liễu TP Vĩnh Long      100.000
6385 Nguyễn Lê Vân Anh TP Vĩnh Long      100.000
6386 Năm Lan TP Vĩnh Long      100.000
6387 Trang Hòa TP Vĩnh Long      100.000
6388 Hải Đông, Phúc Khang Bến Tre      100.000
6389 Lê Minh Phúc TP Vĩnh Long        50.000
6390 Nguyễn Trung Bảo TP Vĩnh Long        50.000
6391 Anh Cường TP Vĩnh Long        50.000
6392 Lê Đặng Bảo Ngọc P3, TP Vĩnh Long        50.000
6393 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm        100.000
6394 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6395 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
6396 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
6397 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình          50.000
6398 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình          50.000
6399 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6400 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn          50.000
6401 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
6402 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
6403 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long          50.000
6404 Võ Thị Tạo TT Tam Bình        100.000
6405 Chú Nhiệm TT Tam Bình          50.000
6406 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình        100.000
6407 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình          50.000
6408 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình        100.000
6409 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn        100.000
6410 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn          50.000
6411 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm          20.000
6412 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm          50.000
6413 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình        100.000
6414 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình          50.000
6415 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
6416 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
6417 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
6418 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
6419 Bé Nguyên Trà Mẹt, Cầu Kè, Trà Vinh          50.000
6420 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn        100.000
6421 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn          50.000
6422 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn          20.000
6423 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6424 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6425 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6426 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6427 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6428 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6429 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6430 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6431 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6432 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
6433 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
6434 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
6435 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
6436 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
6437 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 200.000
6438 Bùi Tấn Quí Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
6439 Bùi Minh Thư, Bùi Quang Thiện Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
6440 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
6441 Cô Thoa Chi cục Thuế TT Tam Bình 100.000
6442 Chú Thành TT Tam Bình 100.000
6443 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 200.000
6444 Đoàn Thị Diễm Thúy Tường Lộc, Tam Bình 100.000
6445 Lê Quốc Trung, Lê Tâm Như P4, TP Vĩnh Long 200.000
6446 Nguyễn Mỹ Ngọc, Mỹ Tiên Phú Quới, Long Hồ 100.000
6447 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
6448 Ban trị sự PGHH Tân Quới 500.000
6449 Hiếu, Dũng Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
6450 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50.000
6451 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
6452 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
6453 Chú Bảy Cảnh Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
6454 Chú Út Ngợi Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
6455 Chị Hồng Thu Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
6456 Bạn Thanh Thảo Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
6457 Đoàn Thị  Em Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
6458 Cô Ngọc Thanh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
6459 Phạm Duy Khang Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
6460 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
6461 Chị Kim Huyến Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
6462 Em Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân        100.000
6463 Bạn Em Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân        100.000
6464 Cô Hồ Ngọc Thu Hòa Hiệp, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
6465 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
6466 Cô 9 Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
6467 Chú Út Ròi Dịch vụ mai táng Thuận An, Bình Minh        100.000
6468 Chú Tám Mập Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh        100.000
6469 Bạn xem đài Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh        250.000
6470 Chú Năm Bắc Thuận An, Bình Minh        100.000
6471 Anh chị Út Cần Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân        100.000
6472 Chị Oanh bán mỹ phẩm chợ Nguyễn Văn Thảnh        100.000
6473 Bạn xem đài TP Vĩnh Long        200.000
6474 Bạn xem đài P3, TP Vĩnh Long        200.000
6475 Bạn xem đài An Bình, Long Hồ        200.000
6476 Lương Minh Tâm P5, TP Vĩnh Long 200.000
6477 Hai cháu Bi Bo P3, TP Vĩnh Long 200.000
6478 Gia đình ông Lê Thanh Phong Phước Hậu, Long Hồ 200.000
6479 Bà Trần Kim Đồng P4, TP Vĩnh Long 200.000
6480 Trần Thị Minh Phượng P4, TP Vĩnh Long 200.000
6481 Nguyễn Thị Anh Thư P8, TP Vĩnh Long 200.000
6482 Trần Thị Anh Thư P9, TP Vĩnh Long 200.000
6483 Trần Lê Gia Huy Lớp PC18 Trường ĐH FPT Cần Thơ        200.000
6484 Cô La Thị Huỳnh Mai P3, TP Vĩnh Long 400.000
6485 Bà Dương Thị Minh Hường P3, TP Vĩnh Long 400.000
6486 Bạn xem đài Khu nhà ở Hoàng Hảo 400.000
6487 BGH Trường mầm non tư thục Hoa Sen An Phước, Mang Thít        400.000
6488 Gia đình Gia Huy, Gia Phát 58D5 Đinh Tiên Hoàng, K3, P8, TP Vĩnh Long 400.000
6489 Ông Đào Văn Ngôn, bà Nguyễn Thị Sáu Tân Long Hội, Mang Thít        800.000
6490 Ông Trần Ngọc Khánh, bà Nguyễn Thị Kế Chánh An, Mang Thít        800.000
6491 Cô Hiệp P3, TP Vĩnh Long’ 1.000.000
6492 Bạn xem đài P8, TP Vĩnh Long     1.000.000
6493 Cô Ánh P4, TP Vĩnh Long        100.000
6494 Trần Quang Minh Lớp 12 Văn TRường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long        160.000
6495 Trần Phúc Vinh Lớp Thỏ Ngọc 4, Trường Tiểu học Ngôi Sao        160.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *