STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
2325 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình             100.000
2326 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm               50.000
2327 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình               50.000
2328 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình               50.000
2329 Chú Nhiệm Tam Bình               50.000
2330 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn               50.000
2331 Võ Thị Tạo TT Tam Bình             100.000
2332 Bích Chi USA             200.000
2333 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm             100.000
2334 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long               50.000
2335 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình               50.000
2336 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình             100.000
2337 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân             100.000
2338 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân               50.000
2339 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm               20.000
2340 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm               50.000
2341 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn             100.000
2342 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn               50.000
2343 An, Gọn Hựu Thành, Trà Ôn               50.000
2344 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan               50.000
2345 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn               50.000
2346 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn               20.000
2347 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình             100.000
2348 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm               50.000
2349 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình               50.000
2350 Cửa hàng VTNN Trần Hiện Hựu Thành, Trà Ôn 100.000
2351 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
2352 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
2353 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
2354 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2355 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
2356 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
2357 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
2358 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
2359 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2360 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2361 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2362 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2363 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2364 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành 20.000
2365 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành 20.000
2366 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
2367 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành 20.000
2368 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
2369 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
2370 Nguyễn Thị Kim Đen TT Tam Bình 50.000
2371 Nguyễn Văn Bôn Trà Côn 200.000
2372 Nguyễn Văn Thành TT Tam Bình 200.000
2373 Cô Giáo Mật Tân Long Hội, Mang Thít 200.000
2374 Cô Thùy Tân An Hội, Mang Thít 100.000
2375 Mai Thảo Công ty Honda Tân Thành, Tân Long Hội 200.000
2376 Lưu Hồng Thủy Trà Côn, Trà Ôn 50.000
2377 Chị Sáu Trà Côn, Trà Ôn 50.000
2378 Nguyễn Thị Yến Tuyết Trà Côn, Trà Ôn 50.000
2379 Nguyễn Ngọc Hân Trà Côn, Trà Ôn 50.000
2380 Tiệm vàng Quý Phượng Xuân Hiệp, Trà Ôn 100.000
2381 Chị Hai bán vải TT Tam Bình 100.000
2382 Tiệm gas Hiền TT Tam Bình 100.000
2383 Hồ Minh Thái Tân Mỹ, Trà Ôn 50.000
2384 Lưu Trần Hoàng Long TT Tam Bình 200.000
2385 Thầy giáo Tâm Tường Lộc, Tam Bình 200.000
2386 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
2387 Cô Tuyết TT Tam Bình 100.000
2388 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
2389 Lâm Thị Xuyến Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 500.000
2390 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
2391 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
2392 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
2393 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
2394 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50.000
2395 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
2396 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
2397 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long               50.000
2398 Chị Lệ Kha Mỹ Thuận, Tân Hội, TPVL                 50.000
2399 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
2400 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
2401 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
2402 Olivia netto (Kiwi) P5, Tp Vĩnh Long               50.000
2403 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội               20.000
2404 Liên Huỳnh USA             100.000
2405 Nguyên Khải Trần Đại Nghĩa, P4, TP Vĩnh Long               30.000
2406 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2407 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2408 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2409 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2410 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2411 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2412 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2413 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2414 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2415 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2416 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long               20.000
2417 Phương Quỳnh P4, Tp Vĩnh Long               20.000
2418 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long               20.000
2419 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long               20.000
2420 Vân Bền Chợ Vĩnh Long               20.000
2421 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long               40.000
2422 Cô Ánh Tân Hòa                 20.000
2423 Tuyết Nhung Tân Hội                 20.000
2424 Út Liễu Tân Bình               20.000
2425 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp               20.000
2426 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp               20.000
2427 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp               20.000
2428 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp               20.000
2429 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp               20.000
2430 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp               20.000
2431 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
2432 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp               100.000
2433 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
2434 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp                 20.000
2435 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội             200.000
2436 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân             100.000
2437 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm             100.000
2438 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long               50.000
2439 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long             250.000
2440 Huyỳnh Văn Tòng P5, Tp Vĩnh Long               50.000
2441 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               150.000
2442 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               200.000
2443 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               150.000
2444 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh               200.000
2445 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh               100.000
2446 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
2447 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
2448 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
2449 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
2450 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
2451 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang                 50.000
2452 Bạn xem đài Tây Ninh                 50.000
2453 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang               100.000
2454 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang               100.000
2455 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình 2.000.000
2456 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
2457 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP VĨnh Long 200.000
2458 Bạn xem đài P4, Tp Vĩnh Long 400.000
2459 Bạn xem đài P9, TP Vĩnh Long 300.000
2460 Bà Kim Ngân Mang Thít               150.000
2461 Ngọc Trang Giáo viên Trường mầm non P8, TP Vĩnh Long 150.000
2462 Chai Hoai, Con Kim Ngọc TT Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 300.000
2463 Ông Nguyễn Văn Tiến TT Vũng Liêm 100.000
2464 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
2465 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
2466 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 100.000
2467 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, Tp Vĩnh Long 250.000
2468 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
2469 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
2470 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long               50.000
2471 Bé Tuấn Anh P5, Tp Vĩnh Long 100.000
2472 Bé Xuân Mai P5, Tp Vĩnh Long 100.000
2473 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
2474 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
2475 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
2476 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
2477 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
2478 Bà Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
2479 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
2480 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
2481 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
2482 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2483 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
2484 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
2485 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2486 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
2487 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
2488 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
2489 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
2490 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
2491 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
2492 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
2493 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
2494 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
2495 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
2496 Kim Ngọc P8, TP VĨnh Long 400.000
2497 Ngọc Sương P1, TP VĨnh Long             400.000
2498 Thanh Nhàn P1, TP VĨnh Long             400.000
2499 Quan, Thùy P8, TP VĨnh Long               540.000
2500 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên               200.000
2501 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên               100.000
2502 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ                 50.000
2503 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 400.000
2504 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long               100.000
2505 Châu Huệ Linh K3, P3, TP Vĩnh Long               100.000
2506 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long                 50.000
2507 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
2508 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
2509 Chị Huệ Bán sữa Phà An Bình 100.000
2510 Cô Thủy An Bình, Long Hồ 50.000
2511 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
2512 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ 50.000
2513 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ 100.000
2514 Cô Út Phinh An Bình, Long Hồ 50.000
2515 Chị Mỹ An Bình, Long Hồ 50.000
2516 Cô Bảy Nâu An Bình, Long Hồ 50.000
2517 Nguyen Thi Tuyet Trinh             500.000
2518 Nguyễn Bảo Trọng An Phú A, Long An, Long Hồ 500.000
2519 Bà Lê Thu Thủy TT Tam Bình 3.000.000
2520 Cô Thu Thủy Tân Hạnh, Long Hồ            1.000.000
2521 Bác sĩ Quang Tuyền P4, Tp Vĩnh Long             400.000
2522 Le Thi Bich Thuy             200.000
2523 Nguyen Thanh Hoai Bao             100.000
2524 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang               50.000
2525 Dao Dan Quynh             300.000
2526 Le Thi Le             100.000
2527 Giang Chi Thanh             500.000
2528 Bui Anh Dung             500.000
2529 Nguyen Minh Tri               30.000
2530 Bạn xem đài             100.000
2531 Bạn xem đài             100.000
2532 Nguyen Hoang Phuc               50.000
2533 Hoang Hoang             100.000
2534 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, TP Vĩnh Long         1.000.000
2535 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt             100.000
2536 Tran Thi Tuyet Ngoc             200.000
2537 Pham Cong Trang         1.000.000
2538 Ông Võ Việt Dũng ấp 6, Phú Cường, Cai Lậy, Tiền Giang 1.000.000
2539 Ông Nguyễn Văn On Phú Khởi, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang         4.000.000
2540 Tang Hung Phi TP Hồ Chí Minh 1.500.000
2541 Huynh Cong Dinh 100.000
2542 Chị Hồng Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 1.000.000
2543 Dì Bảy quán café Bảy Thành, Khu 2, TT Trà Ôn         2.000.000
2544 Dang Thanh Vu               500.000
2545 Co Mao TT Long Hồ             300.000
2546 Nhu Thi Thanh Thuy         1.000.000
2547 Bạn xem đài               50.000
2548 Bạn xem đài               50.000
2549 Bạn xem đài TP Vĩnh Long         1.000.000
2550 Phan Duc Binh         1.000.000
2551 La Hoàn Cầu 58C Gia Long, Khu 1, TT Trà Ôn         4.800.000
2552 Luu Thi Thu Ngoc 50.000
2553 Tran Ngoc Hoach Ấp Phú Khởi, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang 4.000.000
2554 Nguyen Thanh Hai 200.000
2555 Lê Minh Tùng P Tân Ngãi, TP Vĩnh Long             500.000
2556 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long             100.000
2557 Chị Vân Phước Hậu, Long Hồ 3.000.000
2558 Chị Dung Phước Hậu, Long Hồ 3.000.000
2559 Ly The Van 500.000
2560 Nguyen Tuyet Bang 100.000
2561 Huỳnh Thị Nài Thốt Nốt, TP Cần Thơ 800.000
2562 Nguyen Thanh Hoai Bao 100.000
2563 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
2564 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, Tp Vĩnh Long 100.000
2565 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, Tp Vĩnh Long 100.000
2566 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
2567 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long               100.000
2568 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
2569 Tập thể Cali               100.000
2570 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên                 50.000
2571 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên                 50.000
2572 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
2573 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
2574 Phan Hiền Minh Lớp 12 Toán Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 200.000
2575 Phạm Duy Anh Phước Lợi C, Phước Hậu, Long Hồ 100.000
2576 Phạm Huỳnh Như Phước Lợi C, Phước Hậu, Long Hồ 100.000
2577 Trương Bảo Ngọc Phước Long, Lộc Hòa, Long Hồ 100.000
2578 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, Tp Vĩnh Long 100.000
2579 Tran Quoc Vu 100.000
2580 Bạn xem đài 500.000
2581 Bạn xem đài 300.000
2582 Phan Thi Anh Tuyet 100.000
2583 Quach Thi Tu 100.000
2584 Nguyen Phuoc Tuong 300.000
2585 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu             400.000
2586 Tổ từ thiện Hai Râu Tân Quới, Bình Tân             200.000
2587 Anh Phước ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình 200.000
2588 Nguyễn Thị Nhung ấp 6, Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
2589 Nhóm phật tử chùa Giác Thiên P4, TP Vĩnh Long 470.000
2590 Minh Sang Trường An 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *