STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
133 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
134 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
135 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
136 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
137 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang  100.000
138 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình  1.000.000
139 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 200.000
140 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
141 Bạn xem đài 100.000
142 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
143 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long  200.000
144 Huynh Chi Cong  500.000
145 Huỳnh Thị Nài Thốt Nốt, TP Cần Thơ 400.000
146 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
147 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
148 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *