STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
168 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
169 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
170 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
171 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang  100.000
172 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang  100.000
173 Bui Khoi Nguyen 100.000
174 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
175 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
176 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
177 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
178 Vo Tan Huy TT Tam Bình 50.000
179 Huynh Thi Kim Hien 200.000
180 Tran Phuoc Nguyen 50.000
181 Pham Thanh Tong 100.000
182 Bạn xem đài 100.000
183 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
184 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
185 Huynh Chi Cong 500.000
186 Nhóm viên gạch nhỏ 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *