STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
232 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
233 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
234 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
235 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, Tp Vĩnh Long 580.000
236 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang                                      100.000
237 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang                                      100.000
238 Tinh Thang                                      100.000
239 Gia dinh An Long                                  1.000.000
240 Huynh Chi Cong                                      500.000
241 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
242 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
243 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt, P1, TP Vĩnh Long 200.000
244 Duy Trương P9, TP Vĩnh Long 200.000
245 Hà Phước Vinh Q 7, TP Hồ Chí Minh 200.000
246 Nguyễn Ngọc Lan P1, TP Vĩnh Long 200.000
247 Phạm Thành Liêm P8, TP Vĩnh Long 50.000
248 Dao Thi Thanh Truc 50.000
249 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
250 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn Văn Thiệt                                        100.000
251 Chú Chí Nguyên P2, TP Vĩnh Long 200.000
252 Chị Diệp, Chị Thanh P2, TP Vĩnh Long 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *