STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
490 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
491 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
492 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
493 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
494 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
495 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 400.000
496 Mai Cát Tường Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *