Cùng với xu thế phát triển công nghệ 4.0, ngành khí tượng thủy văn đã và đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào công tác chuyên ngành. Ứng dụng công nghệ vào các khâu như: quan trắc, truyền tin, xử lý dữ liệu, dự báo, cảnh báo, truyền thông sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giảm thiểu mức độ thiệt hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *