STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
301 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt  100.000
302 Truong Kim Phuong  200.000
303 Dao Thi Thanh Truc  100.000
304 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
305 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
306 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
307 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
308 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
309 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
310 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
311 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
312 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
313 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
314 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
315 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long  200.000
316 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang  100.000
317 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang  100.000
318 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long    100.000
319 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long    100.000
320 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 200.000
321 Trương Phi Hảo P9, TP VĨnh Long 100.000
322 Hà Phước Vinh Q 7, TP Hồ Chí Minh 200.000
323 Nguyễn Ngọc Lan P1, TP Vĩnh Long 200.000
324 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *