Bên cạnh những tiện ích rất lớn, trên không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cạm bẫy, trong đó đáng chú ý là bẫy tin giả, tin sai sự thật. Vì vậy người dùng mạng xã hội cần hành động có trách nhiệm để tránh rơi vào bẫy tin giả, tin sai sự thật.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *