STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
5160 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
5161 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
5162 Liên Huỳnh USA      100.000
5163 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        100.000
5164 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
5165 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
5166 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
5167 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long        50.000
5168 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long          50.000
5169 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
5170 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
5171 Olivia netto (Kiwi) P5, TP Vĩnh Long        50.000
5172 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          50.000
5173 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long        40.000
5174 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội        20.000
5175 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5176 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5177 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5178 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5179 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5180 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5181 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5182 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5183 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5184 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5185 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5186 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5187 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long        20.000
5188 Phương Quỳnh P4, TP Vĩnh Long        20.000
5189 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long        20.000
5190 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long        20.000
5191 Vân Bền Chợ Vĩnh Long        20.000
5192 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long          20.000
5193 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
5194 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long        20.000
5195 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
5196 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
5197 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
5198 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
5199 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
5200 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp        20.000
5201 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
5202 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
5203 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
5204 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
5205 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
5206 Cô Ánh (Chả lụa) Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
5207 Hồ Ngọc Phượng Tân Bình, TP Vĩnh Long          20.000
5208 Loan An Tân Hội, TP Vĩnh Long          20.000
5209 Café Ngọc Mai Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp          20.000
5210 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội      200.000
5211 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân      100.000
5212 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm      100.000
5213 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long        50.000
5214 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long 400.000
5215 Lê Thị Huế Trung Hiệp, Vũng Liêm        50.000
5216 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long      250.000
5217 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long      250.000
5218 Huỳnh Thanh Tòng P5, TP Vĩnh Long        50.000
5219 Nguyễn Võ Đăng Khoa,
Nguyễn Võ Hải Yến
Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
5220 Nguyễn Võ Đăng Khoa,
Nguyễn Võ Hải Yến
Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
5221 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        150.000
5222 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        200.000
5223 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        150.000
5224 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
5225 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
5226 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang        100.000
5227 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
5228 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
5229 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
5230 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang        100.000
5231 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh        200.000
5232 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh        100.000
5233 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang          50.000
5234 Bạn xem đài Tây Ninh          50.000
5235 Bạn xem đài An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang          50.000
5236 Nhóm bạn Thiện Duyên        600.000
5237 Chiêm Hoàng Đạt P8, TP Vĩnh Long 2.000.000
5238 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
5239 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm          50.000
5240 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm        100.000
5241 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5242 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình          50.000
5243 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình          50.000
5244 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5245 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn          50.000
5246 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
5247 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
5248 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
5249 Bích Chi USA        200.000
5250 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long          50.000
5251 Võ Thị Tạo TT Tam Bình        100.000
5252 Chú Nhiệm TT Tam Bình          50.000
5253 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình        100.000
5254 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình          50.000
5255 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình        100.000
5256 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân        100.000
5257 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân          50.000
5258 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm          20.000
5259 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm          50.000
5260 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình        100.000
5261 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình          50.000
5262 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
5263 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
5264 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
5265 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
5266 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn          50.000
5267 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn        100.000
5268 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn          50.000
5269 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn          20.000
5270 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5271 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5272 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5273 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5274 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5275 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5276 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5277 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5278 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5279 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5280 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5281 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
5282 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
5283 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5284 Đoàn Trường Duy Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
5285 Quảng cáo Như Ý TT Tam Bình 200.000
5286 Bùi Tấn Quí Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
5287 Bùi Minh Thư, Bùi Quang Thiện Hòa Thạnh, Tam Bình 100.000
5288 Cô Thoa Chi cục Thuế TT Tam Bình 100.000
5289 Chú Thành TT Tam Bình 100.000
5290 Cơ sở in Lê Phi TT Tam Bình 200.000
5291 Hiếu, Dũng Nghĩa Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 100.000
5292 Nguyễn Tiến Phát, Tiến Phú TT Tam Bình 200.000
5293 Đoàn Thị Diễm Thúy Tường Lộc, Tam Bình 100.000
5294 Lê Quốc Trung, Lê Tâm Như P4, TP Vĩnh Long 200.000
5295 Nguyễn Mỹ Ngọc, Mỹ Tiên Phú Quới, Long Hồ 100.000
5296 Thi, Tiến TT Tam Bình 100.000
5297 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50.000
5298 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
5299 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
5300 Cô Tuyết (bán bánh) TT Vũng Liêm 100.000
5301 Cô Ánh Nga Tạp hóa chợ Vũng Liêm 50.000
5302 Cô Trinh Tạp hóa chợ Vũng Liêm 50.000
5303 Cô Liễu Mỹ phẩm chợ Vũng Liêm 50.000
5304 Diệu Tánh TT Vũng Liêm 100.000
5305 Nguyễn Thanh Tùng Phòng nội vụ TT Vũng Liêm 800.000
5306 Cường, Yến Nhi TT Vũng Liêm 50.000
5307 Lê Thị Trúc Chi Rạch Nưng, Trung Hiệp, Vũng Liêm 100.000
5308 Dương Thị Trúc Linh Đại học Cửu Long 100.000
5309 Bạn xem đài 200.000
5310 Phật tử Đoàn Bát Quan Trai 300.000
5311 Sơn Ca, Họa Mi Trường THPT Võ Văn Kiệt 50.000
5312 Lâm Huỳnh Hoa Trường ĐH XD Miền Tây 50.000
5313 Trần Thị Minh Rạch Nưng, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5314 Nguyễn Thị Mạc Thy Khóm 2, TT Vũng Liêm 200.000
5315 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 3.000.000
5316 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
5317 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
5318 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
5319 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long        50.000
5320 Bé Tuấn Anh P5, TP Vĩnh Long 100.000
5321 Bé Xuân Mai P5, TP Vĩnh Long 100.000
5322 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
5323 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
5324 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
5325 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5326 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5327 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
5328 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
5329 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
5330 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
5331 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
5332 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5333 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
5334 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5335 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5336 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5337 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
5338 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
5339 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
5340 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
5341 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
5342 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
5343 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
5344 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
5345 Phú Trọng, Phú Ngọc Chánh An, Mang Thít 50.000
5346 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
5347 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
5348 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
5349 Chú Hòa, Anh Beo 1.000.000
5350 Ông Võ Việt Dũng ấp 6, Phú Cường, Cai Lậy, Tiền Giang 1.000.000
5351 Co Ngoc Huong TP Hồ Chí Minh 1.500.000
5352 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn VĂn Thiệt 100.000
5353 Duong Thi My Dat 200.000
5354 Chau Minh Toan 100.000
5355 Co Mao Long Phú, Tam Bình 300.000
5356 Phan Thi Anh Tuyet 100.000
5357 Quach Thi Dieu 50.000
5358 Quach Thi Dieu 100.000
5359 Bạn xem đài 100.000
5360 Le Phuc Nguyen 200.000
5361 Le Phuc Nguyen 200.000
5362 Huynh Cong Dinh 100.000
5363 Nguyễn Thị Ngọc Điệp P4, TP Vĩnh Long  1.000.000
5364 Le Thi Le      100.000
5365 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang        50.000
5366 Nguyen Thi My Duyen  2.000.000
5367 Hoang Hoang      100.000
5368 Cô Trần Kim Chi TP Hồ Chí Minh      500.000
5369 Nguyen Hoang Phuc        50.000
5370 Gia đình Thang      100.000
5371 Nguyen Lam Van Tuong        10.000
5372 Tran Quoc Vu      100.000
5373 Tran Thien Minh Ngoc        50.000
5374 Nguyen Thi Bach Duong      200.000
5375 Nguyen Thanh Hoai Bao      100.000
5376 Nhu Thi Thanh Thuy  1.000.000
5377 Phung Trong Tien      100.000
5378 Thùng từ thiện ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn      145.000
5379 Thùng từ thiện ĐCNĐ Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn      800.000
5380 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ        50.000
5381 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên        200.000
5382 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên        100.000
5383 Cô Hồng, Chú Hiệp P4, TP Vĩnh Long        200.000
5384 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5385 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5386 Hoàng Huy, Minh Anh Tp Vĩnh Long      100.000
5387 Chị Hà ( bán bánh) Tp Vĩnh Long      100.000
5388 Gia Quân, Gia Hân Tp Vĩnh Long      100.000
5389 Dương Liễu Tp Vĩnh Long      100.000
5390 Nguyễn Lê Vân Anh Tp Vĩnh Long      100.000
5391 Năm Lan Tp Vĩnh Long      100.000
5392 Trang Hòa Tp Vĩnh Long      100.000
5393 Hải Đông, Phúc Khang Bến Tre      100.000
5394 Lê Minh Phúc Tp Vĩnh Long        50.000
5395 Nguyễn Trung Bảo Tp Vĩnh Long        50.000
5396 Anh Cường Tp Vĩnh Long        50.000
5397 Lê Đặng Bảo Ngọc P3, Tp Vĩnh Long        50.000
5398 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long      300.000
5399 Bé Trâm Anh An Bình, Long Hồ      100.000
5400 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ      100.000
5401 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình      100.000
5402 Chị Mỹ An Bình, Long Hồ        50.000
5403 Chị Mười Bốn An Bình, Long Hồ        50.000
5404 Anh Sơn An Bình, Long Hồ        50.000
5405 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long 100.000
5406 Châu Huệ Linh K3, P3, TP Vĩnh Long 100.000
5407 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 400.000
5408 Gia đình Hai Liên Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, TP Vĩnh Long 200.000
5409 Trương Phi Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
5410 Hà Văn Thuận P1, TP Vĩnh Long        200.000
5411 Nguyễn Ngọc Lan P1, TP Vĩnh Long        200.000
5412 Hà Phước Vinh Q 7, TP Hồ Chí Minh        200.000
5413 Bà Hai P8, TP Vĩnh Long        400.000
5414 Nhóm phật tử chùa Giác Thiên P4, TP Vĩnh Long 670.000
5415 Minh Sang Trường An 100.000
5416 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TP Vĩnh Long        50.000
5417 Đặng Kim Pha Mỹ An, Mang Thít 100.000
5418 Nguyễn Đặng Quốc Nam Mỹ An, Mang Thít 100.000
5419 Nguyễn Văn Nha ( bán meo nấm rơm) Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
5420 Cường, Duyên ( vựa heo) Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
5421 Phương, Dung Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
5422 Anh Hai Sơn Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
5423 Cô Châu ( bán nấm rơm) Chợ Vũng Liêm 100.000
5424 Cô Phụng Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
5425 Chị Hằng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
5426 VLXD Bông Hồng Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
5427 Cây xăng Trung Cường Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 100.000
5428 Đặng Thị Kim Hoa
( bán đồ gia dụng)
Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
5429 Nguyễn Khoa Đăng ( bán meo nấm rơm) Bình Thành, Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
5430 Trương Văn Bình Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5431 Trương Bảo Đức Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5432 Phạm Văn Ly Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5433 Phạm Thị Thu Thủy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5434 Huỳnh Thị Thúy Vy Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5435 Trần Kim Ngân Rạch Đôi, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5436 Nguyễn Thị Thảo Trung An, Vũng Liêm 50.000
5437 Phạm Minh Triều Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5438 Lê Văn Hải Em Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5439 Nguyễn Thị Hồng Lệ Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5440 Đặng Thúy Loan Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5441 Đặng Văn Hồng Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5442 Phạm Văn Hồng Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5443 Phạm Thị Đê Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5444 Trần Văn Nghĩa Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5445 Trần Thị Huyền Trân Ấp Nhất, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5446 Phạm Kim Uyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5447 Phạm Phương Oanh Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5448 Phạm Ánh Tiên Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5449 Võ Tuyết Nguyên Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm 50.000
5450 Ngân Thân Quang Mỹ, Hiếu Thuận, Vũng Liêm 50.000
5451 Đặng Hữu Phước TP Hồ Chí Minh 500.000
5452 Phan Thị Ngọc Sương P4, TP Vĩnh Long        400.000
5453 Khánh Vân Luân Đôn 250.000
5454 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng liêm 100.000
5455 Thú y Hoàng Vũ TT Vũng liêm 200.000
5456 Văn Thố TT Vũng liêm 50.000
5457 Chín Hồng TT Vũng liêm 100.000
5458 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng liêm 20.000
5459 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng liêm 100.000
5460 Mỹ Phẩm Hằng TT Vũng Liêm 50.000
5461 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TT Vũng Liêm 130.000
5462 Photo Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
5463 Nhà thuốc bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
5464 Bé Bi Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
5465 Đăng Khoa, Lan Thanh Trung Ngãi,  Vũng Liêm 40.000
5466 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100.000
5467 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5468 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây, Vũng Liêm 50.000
5469 Vương Chí Quốc Trà Vinh 50.000
5470 Bé Khắc Long Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
5471 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi,  Vũng Liêm 20.000
5472 Phật tử Chùa Hội An TT Vũng liêm 50.000
5473 Phật tử chùa Phước Thọ TT Vũng liêm 20.000
5474 Trần Thị Kỉnh Ấp 7, Trung Ngãi, Vũng Liêm 100.000
5475 Đoàn Văn Hùng Trung Ngãi,  Vũng Liêm 30.000
5476 Trần Thị Liệt Trung Ngãi,  Vũng Liêm 50.000
5477 Quầy sách Hồng Nhi Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm        200.000
5478 ĐTDĐ Minh Hiếu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm        100.000
5479 Văn Vĩnh Phúc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
5480 Quán café Bảy Tỷ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
5481 Quán bún bò huế Mỹ Mỹ Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
5482 Bé Phạm Hữu Huân Trường tiểu học Nguyễn Văn Thời, Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
5483 Bánh kem Thảo An Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm          50.000
5484 Cửa hàn ĐTDĐ Thanh Phong Chợ Long Hiệp, Long Hồ        100.000
5485 Cửa hằng TĂGS Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp, Long Hồ        100.000
5486 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít        100.000
5487 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm        200.000
5488 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm        100.000
5489 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm        100.000
5490 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm        200.000
5491 Pha Lê Tân An Luông, Vũng Liêm        100.000
5492 Út Nga Tân An Luông, Vũng Liêm        100.000
5493 Chị Mười Tân An Luông, Vũng Liêm        100.000
5494 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm        100.000
5495 Cô Chú Mười Tua (Tiệm buôn Giang Ký) Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm        100.000
5496 Huỳnh Xuân Vân Canada        100.000
5497 Tạp hóa Ngân Lượng Hiếu Phụng, Vũng Liêm        100.000
5498 Quán chay Thanh Tịnh TT Vũng Liêm        100.000
5499 Cô Nguyễn Thị Hồng Bình Phước, Mang Thít        200.000
5500 Cô Năm Kim Chợ Long Hiệp, Long Hồ        100.000
5501 Trần Thị Hồng Yến Long An, Long Hồ      100.000
5502 Cô Nga Chợ Long Hiệp, Long Hồ          50.000
5503 Nguyễn Thị Hạnh Chợ Long Hiệp, Long Hồ          50.000
5504 Gia đình bạn xem đài Long Phước, Long Hồ 400.000
5505 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5506 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TP Vĩnh Long 100.000
5507 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TP Vĩnh Long 100.000
5508 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long        100.000
5509 Tập thể Cali        100.000
5510 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
5511 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
5512 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên          50.000
5513 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên          50.000
5514 Lê Minh Tùng P Tân Ngãi, TP Vĩnh Long 500.000
5515 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
5516 Cửa hàng điện Vĩnh Hồ Khóm 1, TT Long Hồ 400.000
5517 Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
5518 Hà Thanh Nhớ Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 200.000
5519 Đặng Ngọc BÌnh Long Tân, Long An, Long Hồ 100.000
5520 Cô Nguyễn Thị Thúy Uyển Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
5521 Ông Trần Minh Nhuệ Giáo viên hưu Trường tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
5522 Nguyễn Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường THCS Long An , Long Hồ 100.000
5523 Đoàn Thị Khánh Vân Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
5524 Nguyễn Minh Thành Hậu Thành, Long An, Long Hồ 100.000
5525 Cô Dương Thị Phụng Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 100.000
5526 Nguyễn Thị Hoàng Yến Giáo viên Trường THCS Long An, Long Hồ 100.000
5527 Nguyễn Hoàng Thiên Lan Giáo viên Trường THPT Phạm Hùng, Long Hồ 100.000
5528 Ông Phạm Thanh Xuân Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
5529 Phạm Thị Kim Xuyến Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
5530  Nguyễn Thị Diệu Ngọc Hậu Thành, Long An, Long Hồ 50.000
5531 Lương Văn Mười Giáo viên Trường Tiểu học Long An A, Long Hồ 50.000
5532 Nguyễn Thị Thúy Quyên Trường mầm non TT Long Hồ 50.000
5533 Nguyễn Văn Tuấn Hậu Thành, Long An, Long Hồ 50.000
5534 Nguyễn Hoàng Anh P4, TP Vĩnh Long 100.000
5535 Quan, Thùy P8, TP VĨnh Long     1.800.000
5536 Lê Ngọc Nữ P1, TP Vĩnh Long 400.000
5537 Lê Thị Bích Thuận P1, TP Vĩnh Long 200.000
5538 Nguyễn Thị Ngọc Linh P1, TP Vĩnh Long 50.000
5539 Nguyễn Trọng Dự P1, TP Vĩnh Long 50.000
5540 Chị Kim Mão P9, TP Vĩnh Long      150.000
5541 Chị Diệu Hiền P4, TP Vĩnh Long      150.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *