Trên không gian mạng, người xem có thể bắt gặp những thông tin giả, thông tin sai sự thật. Như vậy, có những dấu hiệu gì để nhận biết thông tin như thế và người dùng mạng xã hội nên có ứng xử như thế nào khi gặp tình trạng nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *