STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
72 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
73 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TpVL 100.000
74 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
75 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
76 Cửa hàng đồ chơi Bo Bo Trường tiểu học Kim Đồng 200.000
77 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
78 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
79 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long 100.000
80 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, Tp Vĩnh Long 100.000
81 Khả Vy, TRí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50.000
82 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang    100.000
83 Le Thuy Trang 100.000
84 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
85 Lý Thị Dứng Trà Ôn 600.000
86 Phương Thảo Đồng Tháp 200.000
87 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
88 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
89 Lò nem Sáu xệ con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
90 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
91 Nguyễn Thị Kiều Loan 43/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *