STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
416 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
417 Hà Phước Vinh P1, TP Vĩnh Long 100.000
418 Nguyễn Ngọc Lan P1, TP Vĩnh Long 100.000
419 Vo chong An Long, Nguyen Tram Anh Bạc Liêu 1.000.000
420 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
421 Nguyen Hoang Duc Anh, Ho Thi Kim Cuong 150.000
422 Pham Thanh Tong 100.000
423 Anh Khoa, Anh Thư Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang 7.500.000
424 Nguyen Hoang Duc Anh, Ho Thi Kim Cuong 150.000
425 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
426 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
427 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
428 Ngụy Khả Doanh P4, TP Vĩnh Long 500.000
429 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
430 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *