STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
13417 Giáo viên hưu Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL 200,000
13418 Chiêm Hoàng Đạt P2, TPVL 500,000
13419 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
13420 Bé Lâm Gia Hân Lớp 7/12 Lê Quí Đôn 50,000
13421 Dì Năm Sơn K1, P2, TPVL 200,000
13422 Bà Út Đởm Tân Hưng, Tân Hòa 100,000
13423 Bà Mười Nhẫn Mỹ Thuận, Tân Hội 200,000
13424 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân 100,000
13425 Nguyễn Tiến Đức Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
13426 Tiệm lưới Quang Minh 100,000
13427 Ông Huỳnh Văn Nữa Sữa chữa cầu đường 715 100,000
13428 Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên Trường Lê Quí Đôn 100,000
13429 Sáu Hòa Tân Hội, TPVL 50,000
13430 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND xã Trường An 50,000
13431 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 50,000
13432 Nguyễn Trung Điền P5, TPVL 50,000
13433 Đào Duy bè cá Tân Hội 50,000
13434 Nguyễn Thị Sáu Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
13435 Trúc Vy, Quang Thái Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
13436 Trần Kim Sáng 100 Mỹ Phú, Tân Lộc 50,000
13437 Sáu Mỹ Mỹ Thuận, Tân Hội 50,000
13438 Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji Tân Hội, TPVL 50,000
13439 Thảo Vân, Cẩm Vân Tân Hội, TPVL 50,000
13440 Xe Hoàng Đức 50,000
13441 Nguyễn Phước Thành Tân Long 50,000
13442 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
13443 Trần Thị Âu Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
13444 Trần Thị Đầy Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13445 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13446 Trần Kim Thắm Tân Bình 50,000
13447 Nguyễn Thị Bê Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13448 Nguyễn Thị Năm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13449 Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé TT Vũng Liêm 100,000
13450 Thú y Hoàng Vũ TT Vũng Liêm 200,000
13451 Văn Thố TT Vũng Liêm 50,000
13452 Chín Hồng TT Vũng Liêm 100,000
13453 Uốn tóc Minh Nguyệt TT Vũng Liêm              20,000
13454 Nhà sách Hồng Nhan TT Vũng Liêm              50,000
13455 Lê Thị Kim Hương TT Vũng Liêm              50,000
13456 Mỹ phẩm Hằng TT Vũng Liêm              50,000
13457 Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh TPVL 130,000
13458 Pho to Ngọc Châu Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
13459 Yến Ngọc Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
13460 Nhà thuốc Bắc Vạn Sanh Hòa Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
13461 Bé Bi Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
13462 Đăng Khoa Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
13463 Bé Đình Quân, Gia Hân TPHCM 100,000
13464 Phan Thị Lanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13465 Tạ Thị Diệp Trung Thành Tây 50,000
13466 Đoàn Vũ Lâm Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
13467 Bé Khắc Long Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
13468 Nguyễn Quốc Dũng Trung Ngãi, Vũng Liêm 20,000
13469 Đoàn Thúy Thảo Ấp I, Trung Ngãi, Vũng Liêm 50,000
13470 Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm 100,000
13471 Phật tử chùa Hội An TT Vũng Liêm 50,000
13472 Pt Chùa Phước Thọ TT Vũng Liêm 20,000
13473 VTNN Nam Ký TT Vũng Liêm 50,000
13474 Ông Nguyễn Văn Danh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13475 Võ Hữu Đức Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13476 Huỳnh Thị Thắm Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13477 Cô Tuyết Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13478 Huỳnh Thị Phượng Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13479 Huỳnh Thị Bích Hạnh Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13480 Huỳnh Thị Bích Liễu Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13481 Huỳnh Văn Bi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13482 Huỳnh Văn Yến Nhi Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13483 Ngô Thị Rãnh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13484 Nguyễn Thị Hưng Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13485 Bạn xem đài Trung Hiệp, Vũng Liêm 100,000
13486 Thím Tư Oanh Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13487 Bà Nguyễn Kim Duyên Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 100,000
13488 Cô Vân Rạch Trúc, TT Vũng Liêm 50,000
13489 Bạn xem đài Trung Hiệp, Vũng Liêm 100,000
13490 Tám Nha Trung Hiếu, Vũng Liêm 100,000
13491 Trại cây Thành Tấn Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13492 Trạm y Tế Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13493 Mai Hữu Phát Trung  Ngãi Vũng Liêm 50,000
13494 Mai Lê Kim Ngân Trung  Ngãi Vũng Liêm 50,000
13495 Nguyễn Thị Bình P2, TPVL 100,000
13496 BS Quang Tuyền P4, TPVL 400,000
13497 Tiệm bánh Hải Ký P1, TPVL 200,000
13498 Chú Huỳnh Văn Tòng P5, TPVL 50,000
13499 Hội Đông Y P1, TPVL 100,000
13500 Dương Quốc Vinh, Huỳnh Ngọc Dung 6/1 K1, P3, TPVL 100,000
13501 Gia đình Bà Nguyễn Thị Tư K2, P3, TPVL 50,000
13502 Cô Bùi Thị Ba K2, P3, TPVL 100,000
13503 Bạn xem đài 200,000
13504 Bé Mai Thảo Lê Quí Đôn 250,000
13505 Nhà Hảo tâm An Bình 200,000
13506 Vật liệu Hòa Lợi P8, TPVL 200,000
13507 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300,000
13508 Joseph 100,000
13509 Cô Thủy An Bình 50,000
13510 Cô Phượng P4, TPVL 50,000
13511 Cô Quí Hòa Ninh 50,000
13512 Cô Kim Huê An Bình 50,000
13513 Bé Trâm Anh An Bình 100,000
13514 Chị Dung Đồng Phú 100,000
13515 Anh Sơn An Bình 50,000
13516 Bạn xem đài 50,000
13517 Chị Tư Nương An Bình 50,000
13518 Chị Quanh An Bình 50,000
13519 Cô Ba Ba Càng 100,000
13520 Chị Sáu Phó An Bình 50,000
13521 Tổ Từ Thiện An Bình 200,000
13522 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long 3,000,000
13523 Huỳnh Quốc Nam 100,000
13524 Tiệm thức ăn Gia súc Dũng Tân Quới, Bình Tân 100,000
13525 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
13526 Gia đình Lý Kim Thuận Bình Dương 500,000
13527 Nguyễn Thị Ngọc Nga TPHCM 500,000
13528 Ban trị sự Thành Đông Thành Đông, Bình Tân 100,000
13529 Bạn xem đài P3, TPVL 200,000
13530 Cửa hàng nội thất xem hoa Tam Bình, Vĩnh Long 100,000
13531 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100,000
13532 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 100,000
13533 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 50,000
13534 Dì Hai Vịt quay Thuận Ký, P2, TPVL 200,000
13535 Gia đình ông bà Sáu Em P2, TPVL 200,000
13536 Tạp hóa Tứ Cường P9, TPVL 50,000
13537 Cô Ánh P8, TPVL 200,000
13538 Nguyen Tan Luc 60,000
13539 Tran Nhat Phuong 200,000
13540 Thẩm mỹ viện Thanh Tuyết 72 Đường 2/9, P1, TPVL 200,000
13541 Nguyễn Ngọc Minh Phương TT Thủ dầu Bình Dương 500,000
13542 Nguyễn Ngọc Minh Tâm TT Thủ dầu Bình Dương 500,000
13543 Tống Thị Hồng Việt P5, TPVL 500,000
13544 Bạn xem đài P5, TPVL 400,000
13545 Lê Thị Thu Quang Hòa Ninh 100,000
13546 Anh Trung 44 Lê Văn Tám, P1, TPVL 50,000
13547 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa 100,000
13548 Ông Lê Văn Ngợi Ct Hội NCT Nguyễn Văn Thảnh 100,000
13549 Chú Bảy Cảnh CCB Xã NVT 100,000
13550 Lê Thị Hồng Thu Nguyễn Văn Thảnh 100,000
13551 Chú Tám Ct Hội NCT Nguyễn Văn Thảnh 100,000
13552 Cô Út Giáo viên Mỹ Hòa 50,000
13553 Chú Thiếm Út Hoàng Việt Kiều 100,000
13554 Cô Kim Hằng Hòa Bình 100,000
13555 Cô Ngọc Thanh Hòa Bình, Trà Ôn 100,000
13556 Đoàn Thị Em Hòa Bình 100,000
13557 Chú Tấm Thổ Hòa Bình, Trà Ôn 50,000
13558 Bà Năm Hoa 100,000
13559 Chị Kim Huyền Hòa An 100,000
13560 Cô Huệ Nhan Hòa An 50,000
13561 Chị Thảo Nguyên Thành Trung 100,000
13562 Dì Bảy Còn Chợ Thành Trung 50,000
13563 Chú Hai Khanh Cơ sở Cuốc Hòa Thới 100,000
13564 Chú Thiếm Sáu Lực 100,000
13565 Dì Hai Tụ Thành Trung 100,000
13566 Dì Tư Hiệp Mỹ Hòa 50,000
13567 Bạn xem đài Bình Tân 200,000
13568 Cháu Thanh Húy Thành Trung 100,000
13569 Cháu Thanh Huy Thành Trung 100,000
13570 Bảo trợ bệnh nhân nghèo Mỹ Hòa 100,000
13571 Tổ nấu cháo bệnh viện Cần Thơ 200,000
13572 Cô Năm Những Mỹ Hòa 100,000
13573 Nguyễn Thiị Cẩm Hồng Hòa Bình 50,000
13574 Bà Nguyễn Thị Chiêu Mướp Sát, Trung Hiếu 50,000
13575 Đặng Văn Truyền Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm 50,000
13576 Đặng Văn Kê Trung Trị, Trung Hiệp 50,000
13577 Nguyễn Thị Hồng Nga Hiếu Trinh, Hiếu Thành 70,000
13578 Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng P1, TPVL 50,000
13579 Pt Diệu Hương Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13580 VLXD Phước Hùng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13581 Điểm bán thịt bò Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13582 Điểm bán thịt bò Kiều Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13583 Trại hòm Trọng Nghĩa Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50,000
13584 Phòng Răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
13585 Giáo Khanh 50,000
13586 Bà Năm Hùng Tân An Luông 250,000
13587 Nội Thất Mai Trang P4, TPVL 250,000
13588 Đại lý thuốc tây Hải chợ Quới An, Vũng Liêm 50,000
13589 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Chánh An 50,000
13590 Cô Út Nhỏ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13591 Cửa hàng thức ăn gia súc Tuấn Thảo Chợ Long Hiệp 50,000
13592 ĐTDĐ Thanh Phong Long Hiệp, Long Hồ 50,000
13593 Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50,000
13594 Anh Ngọc ( hồ bơi Hùng GYM) Long An 100,000
13595 Nguyễn Thị Hồng Bình Phước 100,000
13596 Cô năm Kim Chợ Long Hiệp 50,000
13597 Cửa hàng TĂGS Mạnh Kha Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13598 Cô Hà (bán gạo) Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13599 Tiệm Thanh Hồng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13600 Huỳnh Hồng Vi Rạch Giá, Kiên Giang 50,000
13601 Nguyễn Thị Mỹ Thanh USA 50,000
13602 Tiệm uốn tóc Phương Quyên Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13603 Đại lý vé số  Mười Hiệp Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13604 Tiệm vàng Thúy Hằng Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13605 ĐTDĐ Anh Kiệt Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13606 Phật tử Chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200,000
13607 Gđ Thầy Hiếu Tt Tam BÌnh 150,000
13608 Ông Bà Dân nam Tt Tam BÌnh 100,000
13609 Trinh, Kim, Thuấn Tt Tam BÌnh 100,000
13610 Trần Hoàng Huy TT Tam Bình 100,000
13611 Cơ sở in Lê Phi Tt Tam BÌnh 100,000
13612 Nguyễn Cháu Ngọc Muội Tt Tam BÌnh 100,000
13613 Sạp quần áo bà Ba Thạnh Tam Bình 50,000
13614 Trần Văn Bé Hai Tt Tam BÌnh 100,000
13615 Thầy Giáo Tâm Tt Tam BÌnh 100,000
13616 Phú Khang, Bảo Ngọc Mang Thít 200,000
13617 Nguyễn Duy Khánh Nhơn Phú 50,000
13618 Võ Thị Tạo Tt Tam BÌnh 100,000
13619 Nguyễn Quốc Thanh Tt Tam BÌnh 100,000
13620 Dì Hai Thành Long Phú 100,000
13621 Trần Chí Hùng Loan Mỹ 250,000
13622 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
13623 Bé, Nguyên ( bán thịt bò) Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
13624 Trường – Phượng Hựu Thành, Trà Ôn 50,000
13625 Nguyễn Văn võ Tam Bình 200,000
13626 Cô Ngân Tam Bình 100,000
13627 Cô Lĩnh Tam Bình 100,000
13628 Trần Minh Vũ Trà Côn 100,000
13629 Trần Minh Trí Trà Côn 50,000
13630 Nguyễn Ngọc Điệp Trà Côn 50,000
13631 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 50,000
13632 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20,000
13633 Học, Bé Bảy ( bán giầy dép) Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
13634 An Gọn( Bán quần áo) Hựu Thành, Trà Ôn 20,000
13635 Hội từ thiện ấp Hiếu Tín 100,000
13636 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500,000
13637 Bé Chính, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
13638 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn 50,000
13639 Thượng tọa thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình 100,000
13640 Thượng tọa thích Minh Đạt Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm 100,000
13641 Thượng tọa thích Phước Hạnh Chùa Phật NGọc Xá Lợi 100,000
13642 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13643 Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung 100,000
13644 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50,000
13645 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13646 Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13647 Nguyễn Thiện Phương Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13648 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13649 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50,000
13650 Cửa hàng đồ sắt Dũng Nga Tt Tam BÌnh 100,000
13651 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
13652 Bà Lương Thị Ba Đông Bình, Bình Minh 100,000
13653 Phạm Kim Hà Hòa Thạnh 50,000
13654 Sư cô Như Hòa Chùa Bảo Nguyên 50,000
13655 Bé Trần Ngọc Thảo Ly Mang Thít 200,000
13656 Chú Phương Tam Bình 100,000
13657 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An 50,000
13658 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50,000
13659 Bé Kim Ngân P3, TPVL 50,000
13660 Cô Vân Tân Lược, Bình Tân 50,000
13661 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL 100,000
13662 Cô Mai (nghỉ hưu) P1, TPVL 50,000
13663 Cô Nga CLB Yoga P1, TPVL 50,000
13664 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL 100,000
13665 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50,000
13666 Khắc Duy, Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
13667 Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên 50,000
13668 Cô Nga Bùi Long Phước, Long Hồ 50,000
13669 Nội thất Nguyễn Vịnh P4, TPVL 100,000
13670 Thanh Liêm, Linna, Yến Hà Lan 100,000
13671 Phạm Văn Nghi Long Phước, Long Hồ 50,000
13672 Tập thể Calli 100,000
13673 Bà Tư Phật tử Chùa Kỳ Viên 30,000
13674 Anh Tuấn 50,000
13675 Thọ Phước Phật tử Chùa Kỳ Viên 50,000
13676 Bạn xem đài P5, TPVL 100,000
13677 Bảo Ngân, Bảo Nghi P1, TPVL 1,000,000
13678 Minh Thư, Ngọc Phúc P2, TPVL 400,000
13679 Đỗ Thị Sót Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
13680 Nguyễn Thị Diễm Thúy Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
13681 Nguyễn Thị Kim Hoa Taân Long Hội, Mang Thít 200,000
13682 Tô Thị Tuyết Hương Long Hồ 100,000
13683 Lưu Thúy Hằng Song Phú, Tam Bình 50,000
13684 Hoàng Văn Vui Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
13685 Gia đình Phương Mai Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
13686 Thái Ánh Thủy An Bình, Long Hồ 50,000
13687 Nguyễn Thị Kim Hòa Long Hồ 100,000
13688 Hoàng Kim Thủy Tân Ngãi 50,000
13689 Nguyễn Thị Tám Long Hồ 50,000
13690 Nguyễn Như Quỳnh Long Hồ 100,000
13691 Ông Hai Phố Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 200,000
13692 Hồ Thi Ngọc Ngọc Điệp 200,000
13693 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Bình Minh 100,000
13694 Nguyễn Thị Thúy Long Hồ 200,000
13695 Lê Thị Ngọc Hân Thuận An, Bình Minh 50,000
13696 Nguyễn Thị Thê P8, TPVL 50,000
13697 Nguyễn Thị Kim Hiền Hòa Phú 100,000
13698 Nguyễn Thị Đẹp Hòa Phú 100,000
13699 Dương Thị Hoa Hòa Phú 50,000
13700 Kiều Tông Long Hồ 100,000
13701 Lê Thanh Quang Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
13702 Bạn Nghe Đài Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 300,000
13703 Nguyễn Hữu Phước Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
13704 Nguyễn Ngọc Taân Quới Tây, Trường An 20,000
13705 Trần Thị Thy Anh Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
13706 Trần Mỹ Hưng Tân Quới Tây, Trường An 50,000
13707 Bé Năm ( Út Hở) Tân Quới Tây, Trường An 50,000
13708 Cô Loan Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 50,000
13709 Nguyễn Tiến Hùng Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 20,000
13710 Chị Cân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
13711 Chị Lê Thị Tư Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi 200,000
13712 Ông Minh Đức P1, TPVL 100,000
13713 Lý Liên Trường An 50,000
13714 Nước đá Vân Anh Tân Ngãi 50,000
13715 Đinh Thị Hồng Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
13716 Võ Văn My Vĩnh Phú, Tân Ngãi 50,000
13717 Ba Bế Vĩnh Bình 50,000
13718 Bánh mì Hằng Trường An 20,000
13719 Bạn Nghe Đài Tân Quới Đông, TRường An 50,000
13720 Cô 9 Cà phê Tân Quới Đông, TRường An 50,000
13721 Ông Sáu Quang Tân Hòa 100,000
13722 Nguyễn Thị Hoa Tân Hòa 50,000
13723 Trịnh Hoàng Nhân Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
13724 Trần Văn Trưa Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
13725 Phan Thanh Trí Sở NNPTNT Vĩnh Long 50,000
13726 Vũ Thi Minh Trang Sở NNPTNT Vĩnh Long 50,000
13727 Trần Quang Tản Vĩnh Hòa, Tân Ngãi 100,000
13728 Nguyễn Thị Nhạn 46C Phạm Thái Bường, P4, TPVL 500,000
13729 Sư cô cùng phật tử Tịnh Xá Ngọc An 750,000
13730 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100,000
13731 Giàu, Kha, Khiêm P1, TPVL 100,000
13732 Cô Út Anh Nhóm dưỡng sinh TRường An 350,000
13733 Nguyễn Thành Đạt Tân Hạnh, Long Hồ 100,000
13734 Ông Bửu Pháp P5, TPVL 100,000
13735 Dương Minh Tan 100,000
13736 Nguyen Van Quan 100,000
13737 Ho Thi Kim Thoa 200,000
13738 Lam Xuan Canh, Le Thi Bich Phuong 800,000
13739 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL 200,000
13740 Nguyễn Thị Cai Trường An 100,000
13741 Khả Vy P1, TPVL 50,000
13742 Tập thể CB – CNV Đài PT – THVL 1,000,000
13743 Bảo Ngọc, Thanh P4, TPVL 50,000
13744 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
13745 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
13746 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
13747 Chị Thủy Phật tử Chùa tây Trước 50,000
13748 Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu Tân Long 200,000
13749 Chị Huyền ( Con bà Chín Trầu) P4, TPVL 200,000
13750 Phật tử Năng Phước Long Phước, Long Hồ 600,000
13751 Phật tử Năng Hiếu Long Phước, Long Hồ 600,000
13752 Đô lla P2, TPVL 300,000
13753 Nguyễn Thị Trúc Mai 100,000
13754 Chị Minh Thư Đài PT – THVL 100,000
13755 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50,000
13756 Chị Thủy Phật tử Chùa tây Trước 50,000
13757 Trúc – Vy Q7, TPHCM 400,000
13758 Gia đình Ông Sáu Ký P8, TPVL 200,000
13759 Bạn xem đài P9, TPVL 200,000
13760 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
13761 Chị Nữ Trần Phú, P4, TPVL 100,000
13762 Tiệm hột Tín Phát Mang Thít 100,000
13763 Chiêm Hoàng Đạt P2, TPVL 500,000
13764 Lương Thị Nga P1, TPVL 500,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *