STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
5859 Gia đình Chú Hai Việt Phước Hậu, Long Hồ     400.000
5860 Chị Nhiều Phước Lợi B, Phước Hậu, Long Hồ     100.000
5861 Vũ Hoàng Ngọc P5, TP Vĩnh Long  1.000.000
5862 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm     100.000
5863 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5864 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
5865 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
5866 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình       50.000
5867 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình       50.000
5868 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5869 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn       50.000
5870 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
5871 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
5872 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
5873 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long       50.000
5874 Võ Thị Tạo TT Tam Bình     100.000
5875 Chú Nhiệm TT Tam Bình       50.000
5876 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình     100.000
5877 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình       50.000
5878 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình     100.000
5879 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn     100.000
5880 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn       50.000
5881 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm       20.000
5882 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm       50.000
5883 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình     100.000
5884 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình       50.000
5885 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
5886 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
5887 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
5888 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
5889 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn       50.000
5890 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn     100.000
5891 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn       50.000
5892 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
5893 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5894 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5895 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5896 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5897 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5898 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5899 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5900 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5901 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5902 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5903 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5904 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
5905 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
5906 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5907 Trần Thị Phụng Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5908 Nguyễn Thị Hồng Thủy Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
5909 Cô Thảo Trà Côn 50.000
5910 Vựa cam Khánh Nhân Loan Mỹ, Tam Bình 100.000
5911 Nguyễn Tâm Anh, Nguyễn Lâm Anh Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
5912 Thi, tiến TT Tam Bình 100.000
5913 Vũ Phong, Phương Anh TT Tam Bình 200.000
5914 Cô Bé Tám TT Tam Bình 200.000
5915 Tiệm kiếng Bảy Chiên TT Tam Bình 100.000
5916 Chú Mến TT Tam Bình 100.000
5917 Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết TT Tam Bình 50.000
5918 Cửa hàng bách hóa Cô Nga TT Tam Bình 50.000
5919 Cô Kiều TT Tam Bình 200.000
5920 ĐTDĐ Thanh Nga TT Tam Bình 100.000
5921 Cô Ngân TT Tam Bình 100.000
5922 Cô Lĩnh TT Tam Bình 100.000
5923 Bùi Ngọc Thậm TT Tam Bình 100.000
5924 Nguyễn Đăng Thảo TT Tam Bình 100.000
5925 Bà Lê Thu Thoại TT Tam Bình 100.000
5926 Ban trị sự PGHH Tân Quới, Bình Tân 500.000
5927 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50.000
5928 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
5929 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
5930 Bạn xem đài P2, TP Vĩnh Long 540.000
5931 Nguyễn Thị Phỉ P5, TP Vĩnh Long  1.000.000
5932 Trương Văn Út, Trương Thị Nương, Trương Văn Tonal Hiếu Thành, Vũng Liêm     500.000
5933 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     150.000
5934 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     150.000
5935 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     200.000
5936 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5937 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5938 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5939 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5940 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5941 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5942 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5943 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh     200.000
5944 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh     100.000
5945 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
5946 Bạn xem đài Tây Ninh       50.000
5947 Bạn xem đài An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
5948 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
5949 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
5950 Liên Huỳnh USA     100.000
5951 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp     100.000
5952 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
5953 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
5954 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
5955 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long       50.000
5956 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long       50.000
5957 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
5958 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
5959 Olivia netto (Kiwi) P5, TP Vĩnh Long       50.000
5960 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       50.000
5961 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long       40.000
5962 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội       20.000
5963 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5964 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5965 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5966 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5967 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5968 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5969 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5970 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5971 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5972 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5973 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5974 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5975 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5976 Loan An Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5977 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5978 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5979 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long       20.000
5980 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long       20.000
5981 Hồ Ngọc Phượng Tân Bình, TP Vĩnh Long       20.000
5982 Phương Quỳnh P4, TP Vĩnh Long       20.000
5983 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long       20.000
5984 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long       20.000
5985 Vân Bền Chợ Vĩnh Long       20.000
5986 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5987 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5988 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5989 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5990 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5991 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5992 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5993 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5994 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5995 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5996 Cô Ánh (Chả lụa) Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5997 Café Ngọc Mai Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5998 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội     200.000
5999 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân     100.000
6000 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm     100.000
6001 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long       50.000
6002 Huỳnh Văn Tòng P5, TP Vĩnh Long       50.000
6003 Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa P8, TP VĨnh Long 200.000
6004 Cô Ánh P8, TP VĨnh Long 500.000
6005 Bé Kitty Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000
6006 Bạn xem đài Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 400.000
6007 Gia đình Sáu Huyền P4, Tp Vĩnh Long     400.000
6008 Bình (bia) P4, Tp Vĩnh Long     400.000
6009 Bạn xem đài Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai     400.000
6010 Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương Khóm 2, TT Cái Nhum, Mang Thít     200.000
6011 Dì Sáu Chợ Nhơn Phú, Mang Thít     200.000
6012 Lý Thị Ngọc Mai P4, Tp Vĩnh Long 200.000
6013 Huỳnh Thị Dung Chợ số 2, Tân Long, Mang Thít     200.000
6014 Quầy thuốc tây Ánh Ly Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
6015 Tiệm Internet Trâm Anh Chợ Nhơn Phú, Mang Thít     200.000
6016 Đinh Hữu Thường Chợ Nhơn Phú, Mang Thít 200.000
6017 Cúc Phỉ, Mỹ Cẩm Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 200.000
6018 Bạn xem đài Tân Qui, Tân An Hội, Mang Thít 200.000
6019 Lê Thanh Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít     200.000
6020 Kim Loan P3, TP Vĩnh Long 200.000
6021 Bạn xem đài Khóm 3, TT Cái Nhum, Mang Thít 100.000
6022 Lê Thu Thảo P2, TP Vĩnh Long 100.000
6023 Cô Út TP Vĩnh Long 100.000
6024 Lý Thị Hồng Hoa Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
6025 Lý Thị Hồng Mai Nhơn Phú, Mang Thít 100.000
6026 Kim Thư Trạm y tế Nhơn Phú, Mang Thít       80.000
6027 Tổ nấu cơm từ thiện Quảng Trường TP Vĩnh Long 1.000.000
6028 Tấn Khanh Hớt tóc Chợ Cái Ngang, Tam Bình 500.000
6029 Chiêm Hoàng Đạt P8, TP VĨnh Long 2.000.000
6030 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
6031 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ 100.000
6032 Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
6033 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
6034 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình 100.000
6035 Huệ Tâm An Bình, Long Hồ 50.000
6036 Cô Hằng An Bình, Long Hồ 50.000
6037 Cô Ẩn An Bình, Long Hồ 50.000
6038 Cô Quận An Bình, Long Hồ 50.000
6039 Cô Bảy Nâu An Bình, Long Hồ 50.000
6040 Cô Út Ửng An Bình, Long Hồ 50.000
6041 Bạn xem đài Song Phú, Tam Bình 200.000
6042 Bạn xem đài 500.000
6043 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang 50.000
6044 Le Thi Le 100.000
6045 Nguyen Thi My Duyen 2.000.000
6046 Hoang Hoang 100.000
6047 Phung Trong Tien 100.000
6048 Pham Thi Hong Chau 20.000
6049 Pham Thi Hong Chau 100.000
6050 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 3.000.000
6051 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
6052 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
6053 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
6054 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long       50.000
6055 Bé Tuấn Anh P5, TP Vĩnh Long 100.000
6056 Bé Xuân Mai P5, TP Vĩnh Long 100.000
6057 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
6058 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
6059 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
6060 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
6061 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
6062 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
6063 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
6064 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
6065 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
6066 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
6067 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6068 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
6069 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
6070 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6071 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
6072 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
6073 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
6074 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
6075 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
6076 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
6077 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
6078 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
6079 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
6080 Phú Trọng, Phú Ngọc Chánh An, Mang Thít 50.000
6081 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
6082 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
6083 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
6084 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 200.000
6085 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 100.000
6086 Nguyễn Võ Đăng Khoa,
Nguyễn Võ Hải Yến
Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
6087 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ 50.000
6088 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long     250.000
6089 Nguyễn Văn Tới Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp 200.000
6090 Cô Hiền, Trúc, Thọ P8, TP VĨnh Long 200.000
6091 Cô Danh, Hiển P8, TP VĨnh Long 200.000
6092 Đạo tràng tịnh xá Ngọc Tân P9, TP Vĩnh Long  2.000.000
6093 Nguyễn Thị Kim Vân P2, TP Vĩnh Long     100.000
6094 Trần Thị Danh K3, P3, TP Vĩnh Long     100.000
6095 Cô Chi Uốn tóc chợ Cái Đôi     100.000
6096 Cô Giang TP Hồ Chí Minh     100.000
6097 Cửa hàng máy tính Quốc Huy P4, Tp Vĩnh Long     100.000
6098 Dang Thanh Vu TP Hồ Chí Minh     500.000
6099 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
6100 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TP Vĩnh Long 100.000
6101 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TP Vĩnh Long 100.000
6102 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long     100.000
6103 Tập thể Cali     100.000
6104 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
6105 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
6106 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên       50.000
6107 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên       50.000
6108 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ     400.000
6109 DNTN Ngọc Tiến P4, TP Vĩnh Long     100.000
6110 Lương Chánh Huy, Lí Li P4, TP Vĩnh Long     200.000
6111 Phan Ngọc Diễm Thúy P4, TP Vĩnh Long     300.000
6112 Phan Đại Phúc P4, TP Vĩnh Long       50.000
6113 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     150.000
6114 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     150.000
6115 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     200.000
6116 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
6117 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
6118 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang     100.000
6119 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
6120 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
6121 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
6122 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
6123 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh     200.000
6124 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh     100.000
6125 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
6126 Bạn xem đài Tây Ninh       50.000
6127 Bạn xem đài An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
6128 Nhóm Tuệ Hạnh TP Hồ Chí Minh  3.000.000
6129 Mai Thi Ngoc Anh     200.000
6130 Do Thach Kim 200.000
6131 Nguyen Ho Phuong Thu     200.000
6132 Nguyen Anh Tan     100.000
6133 Tran Thi Tuyet Ngoc     200.000
6134 Bạn xem đài     500.000
6135 Phan Duc Binh  1.000.000
6136 Nguyen Thi Nhu Quynh     100.000
6137 Bà Lê Thu Thủy TT Tam Bình 3.000.000
6138 Trang Hoang Thien Phuc 500.000
6139 Nguyen Minh Tri 40.000
6140 Phạm Thị Ngọc Thảo P5, Tp Vĩnh Long 400.000
6141 Cô Ánh Hồng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6142 Anh Tư Kiệp Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6143 Minh Nhật Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6144 Huỳnh Thị Cúc Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6145 Anh Thái Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6146 Công ty TNHH Vinh Hưng Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
6147 VLXD Huy Danh Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
6148 Trần Văn An An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang 50.000
6149 Café Hoàng Vũ Quốc lộ 1A, An Thái Đông, Cái Bè 50.000
6150 Hai cháu Bin, Bo Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000
6151 Phạm Văn Ngôn An Thái Trung, Cái Bè 50.000
6152 Mai Thị Lập An Thái Trung, Cái Bè 50.000
6153 Phạm Trúc Linh An Thái Trung, Cái Bè 50.000
6154 Bùi Thanh Phong An Thái Trung, Cái Bè 50.000
6155 Trúc Xuân An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang 200.000
6156 Mai Hương Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *