Hiện nay, Bộ Công an đã triển khai việc tố giác tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID để tạo điều kiện cho người dân, nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Khi công dân gửi tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID, thông tin sẽ được chuyển trực tiếp đến phần mềm Tố giác tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, giúp đơn vị tiếp nhận và xử lý nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *