STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
367 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
368 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
369 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
370 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long  200.000
371 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt  100.000
372 Dang Nguyet Minh  100.000
373 Huynh Chi Cong  500.000
374 Nguyen Hoang Duc Anh    50.000
375 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
376 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
377 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
378 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
379 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
380 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
381 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
382 Ông Trần Ngọc Khánh, bà Nguyễn Thị Kế Chánh An, Mang Thít  800.000
383 Trần Quang Minh Lớp 12 Văn TRường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long 160.000
384 Trần Phúc Vinh Lớp Thỏ Ngọc 4, Trường Tiểu học Ngôi Sao 160.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *