STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
5542 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm     100.000
5543 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5544 Ông bà Quá cố Trần Văn Phước ,Bùi Thị Dung Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
5545 Trần Quang Minh Tân An Luông, Vũng Liêm       50.000
5546 Ông Trần Văn Bảy (bí thư) Hòa Thạnh, Tam Bình       50.000
5547 Bà Trần Thanh Xuân Hòa Thạnh, Tam Bình       50.000
5548 Phật tử Diệu Quí Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5549 Lê Thị Yến Nhi Xuân Hiệp, Trà Ôn       50.000
5550 Đặng Thị Thu Thơ Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
5551 Phân bón Ba Bê Xuân Hiệp, Trà Ôn 500.000
5552 Bé Bé, Bạch Phượng, Thanh Liêm Xuân Hiệp, Trà Ôn 50.000
5553 Ông bà Hà Văn Rồng, Lê Thị Tiếng P1, TP Vĩnh Long       50.000
5554 Võ Thị Tạo TT Tam Bình     100.000
5555 Chú Nhiệm TT Tam Bình       50.000
5556 Ông bà Dân Nam TT Tam Bình     100.000
5557 Nguyễn Thị Cẩm Nhung TT Tam Bình       50.000
5558 Trịnh, Kim, Thuấn TT Tam Bình     100.000
5559 Cửa hàng TAGS Ngọc Minh Tân Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn     100.000
5560 Cô Thu ( bán thịt heo) Chợ Vĩnh Xuân, Trà Ôn       50.000
5561 Diệp Ngọc Tú Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm       20.000
5562 VLXD Út Hóa Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm       50.000
5563 Thượng tọa Thích Phước Hùng Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình     100.000
5564 Thầy giáo Đèo TRường tiểu học Mỹ Thạnh Trung A, Tam Bình       50.000
5565 VLXD Quốc Hội Hòa Lộc, Tam Bình 50.000
5566 Gạch vỉa hè Liên Hoàng Trung Thành Tây, Vũng Liêm 100.000
5567 Dì Hai Thành Long Phú, Tam Bình 100.000
5568 Phật tử chùa Phước Sơn Tường Lộc, Tam Bình 200.000
5569 Bé Nguyên Bán thịt bò Hựu Thành, Trà Ôn       50.000
5570 Trường, Phượng Hựu Thành, Trà Ôn     100.000
5571 Sáu Vinh, Bảy Tý Hựu Thành, Trà Ôn       50.000
5572 Học, Bé Bảy Hựu Thành, Trà Ôn       20.000
5573 Nguyễn Thị Lùng Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5574 Cô Thủy Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5575 Nhà may Cẩm Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5576 Bé Xuân Mai Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5577 Chú Hiền Lương Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5578 Nguyễn Thị Hạnh Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5579 Nguyễn Phước Thọ Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5580 Nguyễn Thị Nô Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5581 Nguyễn Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5582 Bạn của Khoa Trường Chợ Hựu Thành, Trà Ôn 20.000
5583 Tùng, Lụa Khu phố Hựu Thành, Trà Ôn 50.000
5584 Mười Ba Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 20.000
5585 Nguyễn Thị Kiều Phương Vĩnh Xuân, Trà Ôn 50.000
5586 Sân bóng Minh Quân Tân An Luông, Vũng Liêm 100.000
5587 Chị Tám Quắn TT Tam Bình 100.000
5588 Tiệm vải cô bé bảy TT Tam Bình 200.000
5589 Tiệm sắt Việt HÙng TT Tam Bình 100.000
5590 Nguyễn Thái Ngọc Muội TT Tam Bình 100.000
5591 Lệ Khánh (bán cá) TT Tam Bình 50.000
5592 Hồ Hưng Thịnh TT Tam Bình 50.000
5593 Bùi Thành Nam TT Tam Bình 200.000
5594 Sinh viên Lê Tam Bình TT Tam Bình 100.000
5595 Trần Ngọc Thảo Ly Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình 200.000
5596 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long 200.000
5597 Cô Vân Trường tiểu học Lưu Văn Liệt 200.000
5598 Nguyễn Thị Thiêu Đài Loan 50.000
5599 Lương Thị Ba (Diệu Nghĩa) Đông Bình, Bình Minh 50.000
5600 Nguyễn Văn Thừa ấp Bình Hội, Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh 50.000
5601 Chú Bảy Cảnh Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
5602 Chú Út Ngợi Cựu Chiến binh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
5603 Chị Hồng Thu Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân     100.000
5604 Bạn Thanh Thảo Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân     100.000
5605 Đoàn Thị  Em Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân     100.000
5606 Cô Ngọc Thanh Ấp Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh, BÌnh Tân     100.000
5607 Phạm Duy Khang Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
5608 Bà Năm Hoa Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân     100.000
5609 Chị Kim Huyến Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân     100.000
5610 Em Thanh Húy Thành Trung, Bình Tân     100.000
5611 Bạn Em Thanh Huy Thành Trung, Bình Tân     100.000
5612 Cô Hồ Ngọc Thu Hòa Hiệp, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân     100.000
5613 Chị Năm Những Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
5614 Cô 9 Màu Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
5615 Chú Út Ròi Dịch vụ mai táng Thuận An, Bình Minh     100.000
5616 Chú Tám Mập Hòa Bình, Nguyễn Văn Thảnh     100.000
5617 Bạn xem đài Hòa Thới, Nguyễn Văn Thảnh     250.000
5618 Chú Năm Bắc Thuận An, Bình Minh     100.000
5619 Anh chị Út Cần Hòa An, Nguyễn Văn Thảnh, Bình Tân     100.000
5620 Gia đình phật tử Thiện Hạnh Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     150.000
5621 Gia đình phật tử Thiện Hiếu Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     200.000
5622 Gia đình phật tử Thiện Thuận Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     150.000
5623 Gia đình phật tử Thiện Phước Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5624 Đoàn Văn Năng An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5625 Ông Năm Thâm Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5626 Cô Hồng Ngọc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5627 Anh Thiện Đức Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5628 Bé Gia Phúc Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5629 Gia đình Anh Hải (phật tử Minh Sơn) An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang     100.000
5630 Cô Sáu Phụng TP Hồ Chí Minh     200.000
5631 Ngọc Sương, Phương, Nhí KDC Phước Kiểng A, Nhà Bè,TP Hồ Chí Minh     100.000
5632 Nhà hảo tâm Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
5633 Bạn xem đài Tây Ninh       50.000
5634 Bạn xem đài An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang       50.000
5635 Ông Huỳnh Văn Nữa Sửa chữa cầu đường 715 100.000
5636 Lê Thành Trắc Tân Bình, Tân Hội 100.000
5637 Liên Huỳnh USA     100.000
5638 Cô Chín Tú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp     100.000
5639 Sáu Hòa Tân Hội, TP Vĩnh Long 50.000
5640 Đào Duy Bè Cá Tân Hội 50.000
5641 Chị Lê Thị Mỹ Duyên UBND Trường An 50.000
5642 Cô Thu Tân Ngãi, TP Vĩnh Long       50.000
5643 Chị Lệ Kha Tân An, Tân Hội, TP Vĩnh Long       50.000
5644 Lê Thị Tám, Kenny, Kenji 50.000
5645 Trần Kim Sáng Mỹ Phú, Tân Lộc 50.000
5646 Olivia netto (Kiwi) P5, TP Vĩnh Long       50.000
5647 Lò nem Tư Kiên Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       50.000
5648 Hiếu, Loan (cá) Chợ Vĩnh Long       40.000
5649 Huỳnh Văn Sê Mỹ Thuận, Tân Hội       20.000
5650 Bảy Côn Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5651 Diễm (bán thịt heo) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5652 Hằng Châu Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5653 Hòa (bún) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5654 Loan (tàu hủ) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5655 Út Ba Đèo Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5656 Hoàng rau cải Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5657 Thanh (lò bì) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5658 Đặng Xuân Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5659 Đặng Liên Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5660 Hằng (xe Hoàng Đức) Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5661 Thế Vinh Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5662 A Tèo Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5663 Phương Quỳnh P4, TP Vĩnh Long       20.000
5664 Phượng (may đồ) chợ Bách hóa Vĩnh Long       20.000
5665 Hoàng Thanh Chợ Vĩnh Long       20.000
5666 Vân Bền Chợ Vĩnh Long       20.000
5667 Cô Ánh Tân Hòa, TP Vĩnh Long       20.000
5668 Tuyết Nhung Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5669 Út Liễu Tân Bình, TP Vĩnh Long       20.000
5670 Chị Tuyền Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5671 Chí Thành Phú Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5672 Thanh Vân, Lê Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5673 Tây Dâu Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5674 Trang Nguyễn Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5675 Dung Trần Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5676 Tuyết Hạnh Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5677 Cô Huỳnh Thủy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5678 Ba Hào Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5679 Dì Thúy Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5680 Mỹ Dung Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5681 Cô Ánh (Chả lụa) Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5682 Hồ Ngọc Phượng Tân Bình, TP Vĩnh Long       20.000
5683 Loan An Tân Hội, TP Vĩnh Long       20.000
5684 Café Ngọc Mai Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp       20.000
5685 Trần Huỳnh Anh Thư Mỹ Thuận, Tân Hội     200.000
5686 Trần Huỳnh Anh Thơ Tân Quới, Bình Tân     100.000
5687 Bé Thái Phú Vinh Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm     100.000
5688 Tiệm lưới Quang Minh Chợ Vĩnh Long       50.000
5689 Anh Phước ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình 200.000
5690 Nguyễn Thị Nhung ấp 6, Hậu Lộc, Tam Bình 100.000
5691 Huyỳnh VĂn Tòng P5, TP Vĩnh Long 50.000
5692 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, TP Vĩnh Long     600.000
5693 Trương Nhựt Khôi P5, TP Vĩnh Long       50.000
5694 Trần Diễm Thúy Long Thuận, Long Phước, Long Hồ 200.000
5695 Nhóm Tuệ Hạnh TP Hồ Chí Minh 3.000.000
5696 Cô Loan TP Hồ Chí Minh 400.000
5697 Phan Thanh Thủy, Phan Hữu Chí 1782 Vĩnh Lộc     800.000
5698 Chau Minh Toan     100.000
5699 Lê Thị Thu Lộc Ninh, Bình Phước 205.000
5700 Lê Thị Thu Lộc Ninh, Bình Phước 600.000
5701 Bạn xem đài 50.000
5702 Nguyen Tuan Anh 100.000
5703 Tran Thi Tuyet Ngoc 200.000
5704 Tran Van Hai Long Hồ, Vĩnh Long 50.000
5705 Tran Quoc Vu 100.000
5706 Tran Khanh Linh 50.000
5707 Mai Thi Ngoc Anh 200.000
5708 Cô Giang TP Hồ Chí Minh 100.000
5709 Nguyen Minh Tri 40.000
5710 Bạn xem đài 500.000
5711 Cát Tường Phước Hậu, Long Hồ 500.000
5712 Bạn xem đài 500.000
5713 Nguyen Thanh Hoai Bao 100.000
5714 Huynh Quoc Nam 100.000
5715 Ngo Hong Van 100.000
5716 Ha Vinh Phat 50.000
5717 Phan Duc Binh 1.000.000
5718 Một giáo viên Trường Lưu Văn Liệt 200.000
5719 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300.000
5720 Pham Thi Thuy Trang 50.000
5721 Ly The Van 500.000
5722 Tran Thi Viet Huong 50.000
5723 Nguyen Thi Tuyet Trinh     400.000
5724 Gia đình Hiếu Dung Tân Hòa, TP Vĩnh Long     200.000
5725 Nguyen Van Nhang 800.000
5726 Cô Thu Thủy Tân Hạnh, Long Hồ 1.000.000
5727 Nguyễn Thị Kim Hiếu K6, TT Long Hồ 1.000.000
5728 Nguyễn Thị Kim Thanh Phước Long, Lộc Hòa, Long Hồ 1.000.000
5729 Nguyen Phuoc Tuong     300.000
5730 Nguyen Thi Hong Cam     200.000
5731 Pham Thi Hong Chau       20.000
5732 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn VĂn Thiệt     100.000
5733 Nguyen Anh Tan     100.000
5734 Le Thi Le     100.000
5735 Vu Thi Ai Lam  1.000.000
5736 Nguyen Duc Tai     100.000
5737 Phung Trong Tien     100.000
5738 Tinh Thang     100.000
5739 Nguyen Thi My Duyen  2.000.000
5740 Hoang Hoang     100.000
5741 Cô Nhiều TP Long Xuyên, An Giang       50.000
5742 Nguyen Hoang Phuc       50.000
5743 Nguyen Bao Quoc     200.000
5744 Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long 3.000.000
5745 Tiệm điện Mai An 22 Hưng Đạo Vương, P1, TP Vĩnh Long     100.000
5746 Bà Trương Thị Đẹp Phụng Thạnh, Thạnh Tiến, Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ  1.000.000
5747 Ông Huỳnh Chí Hưng, Nguyễn Thị Lai Cầu Đôi, Lộc Hòa, Long Hồ 100.000
5748 Huỳnh Thanh Tuấn Cầu Đôi, Lộc Hòa, Long Hồ 50.000
5749 Các cháu Hồng Yến , Hoàng Oanh , Tấn Dũng Tiệm tạp hóa Tấn Phát, P1, TP Vĩnh Long 50.000
5750 Chú Út, Chị Phượng Vĩnh Long 100.000
5751 Cô Út Bà Cò, Đồng Phú, Long Hồ 100.000
5752 Ông bà Phan Tử Công, Trần Ngọc Dung Cao Bá Quát, TP Nha Trang     500.000
5753 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 100.000
5754 Cửa hàng nội thất Mai Trang P4, TP Vĩnh Long 250.000
5755 Dì Mười Nhơn Phú, Mang Thít 50.000
5756 Nguyễn Thị Năm P4, TP Vĩnh Long       50.000
5757 Bé Tuấn Anh P5, TP Vĩnh Long 100.000
5758 Bé Xuân Mai P5, TP Vĩnh Long 100.000
5759 Ông bà Năm Xây, Yến Trâm Trường An 50.000
5760 Ông Lê Văn Thưởng Châu Thành, Đồng Tháp 50.000
5761 Chị Thủy Phật tử chùa Tây Trước 50.000
5762 Ông quá cố Đồng Công Thọ Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5763 Trần Thị Tô Pha Trung Hiệp, Vũng Liêm 50.000
5764 Trần Duy Bạch Q Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 50.000
5765 Trần Kim Thắm Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 50.000
5766 Đồng Công Khả Phong Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
5767 Đồng Công Phúc An Q Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh 50.000
5768 Nguyễn Thị Thu Hồng Bà Phận, Trung Chánh, Vũng Liêm 50.000
5769 Ông Nguyễn Văn Mười Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5770 Trần Thị Âu Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
5771 Trần Thị Đầy Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5772 Ông Huỳnh Văn Nhiều Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5773 Bà Nguyễn Kim Em Hòa Thạnh, Tam Bình 50.000
5774 Ông bà Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Công Thạo Đồng Bé, Tân Long, Mang Thít 50.000
5775 Ông bà Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phong, Tân Long Hội, Mang Thít 50.000
5776 Nguyễn Thị Thu Nguyệt K2, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000
5777 Anh Hải, Chị Diễm P3, TP Vĩnh Long 100.000
5778 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chánh An, Mang Thít 50.000
5779 Hai cháu Hữu Tài, Thanh Xuân Bến phà Chánh An, Mang Thít 50.000
5780 Hai cháu Tấn An, Tấn Phát Chánh An, Mang Thít 50.000
5781 Diệu Hoàng, Diệu Hoài Chánh An, Mang Thít 50.000
5782 Phú Trọng, Phú Ngọc Chánh An, Mang Thít 50.000
5783 Thúy Vy, Kim Thuy Chánh An, Mang Thít 100.000
5784 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
5785 Ông Nguyễn Văn Tiến K1, TT Vũng Liêm 100.000
5786 Cô Đỗ Thị Rớt Cựu giáo viên Trường Nguyễn ĐÌnh Chiểu     400.000
5787 Cô Tuyết Chợ Vĩnh Long 300.000
5788 Tổ từ thiện An Bình, Long Hồ 100.000
5789 Trâm Anh An Bình, Long Hồ 100.000
5790 Anh Sơn An Bình, Long Hồ 50.000
5791 Chị Huệ Bán sữa đậu nành Phà An Bình 100.000
5792 Chiêm Hoàng Đạt P8, TP VĨnh Long 1.000.000
5793 Công ,  Duyên – Lò chả lụa Thành Công Hiếu Phụng, Vũng Liêm 800.000
5794 Huỳnh Thị Thanh Mỹ Đồng Tháp 200.000
5795 Hợp tác xã Vinh Phát Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
5796 Nguyễn Thị Hồng Diễm Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
5797 Cô Út Duyên Bán xoài Quới Hiệp 100.000
5798 Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi Hiếu Phụng, Vũng Liêm 100.000
5799 Trần Kim Anh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5800 Chùa Quang Minh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5801 Bé Huệ Quyên, Vũ Nguyên Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5802 Bé Phương Linh Hiếu Phụng, Vũng Liêm 50.000
5803 Út Mập Hiếu Phụng, Vũng Liêm 20.000
5804 Huỳnh Thị Xuân Hậu Giang 30.000
5805 Nguyễn Võ Đăng Khoa,
Nguyễn Võ Hải Yến
Hiếu Phụng, Vũng Liêm 200.000
5806 Cô Sáu Tiếp Nguyễn Văn Lâu, P8, TP Vĩnh Long     400.000
5807 Chú Năm Tồn Thanh Đức, Long Hồ       50.000
5808 Thiên Bình Phật tử chùa Giác Thiên 200.000
5809 Giác Hạnh Phật tử chùa Giác Thiên 100.000
5810 Thanh Nhàn P1, TP VĨnh Long     400.000
5811 Nguyễn Trần Hữu Trung P2, TP Vĩnh Long     500.000
5812 Cô Ba Chợ Cua, P4, TP Vĩnh Long 100.000
5813 Chí Huệ, Ngọc Huệ Áo cưới Hồng Cúc, P2, TP Vĩnh Long 100.000
5814 Thanh Phong, Tường Vân Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TP Vĩnh Long 100.000
5815 Lưu Kim Tiền Đường Ông Phủ, P4, TP Vĩnh Long     100.000
5816 Tập thể Cali     100.000
5817 Cô Nga Thanh Đức, Long Hồ 50.000
5818 Thọ Phước Phật tử chùa Kỳ Viên 50.000
5819 Phạm Nguyễn Khắc Duy, Phạm Thị Anh Thi Phật tử chùa Kỳ Viên       50.000
5820 Phạm Thị Anh Thư Phật tử chùa Kỳ Viên       50.000
5821 Cô Ngọc P5, Tp Vĩnh Long     200.000
5822 Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Thúy Vy P5, Tp Vĩnh Long     200.000
5823 Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát P5, Tp Vĩnh Long     200.000
5824 Coco Home nhà dừa An Bình, Long Hồ     400.000
5825 Trần Nhật Nam, Trần Hữu Vinh Khóm 4, P5, TP Vĩnh Long     200.000
5826 Phạm Tiến Dũng, Phạm Tiến Đạt P5, Tp Vĩnh Long     200.000
5827 Lê Thị Cúc P5, Tp Vĩnh Long 100.000
5828 Võ Trung Kiên P5, Tp Vĩnh Long 100.000
5829 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P2, TP Vĩnh Long     250.000
5830 Bạn xem đài P4, TP Vĩnh Long     400.000
5831 Dang Thanh Vu     500.000
5832 Duong Thi My Dat     200.000
5833 Nhóm Tuệ Hạnh TP Hồ Chí Minh  3.000.000
5834 Tran Thi Tuyet Ngoc     200.000
5835 Pham Ngoc Hieu     200.000
5836 Pham Ngoc Hieu     200.000
5837 Phan Duc Binh  1.000.000
5838 Nguyen Thanh Hoai Bao     100.000
5839 Bạn xem đài       50.000
5840 Nguyen Anh Tan     100.000
5841 Luu Thi Thu Ngoc       50.000
5842 Bà Trần Thị Sên Bờ Liệt Sĩ, Tân Long Hội, Mang Thít     100.000
5843 Trương Công Bằng Bờ Liệt Sĩ, Tân Long Hội, Mang Thít     100.000
5844 Huỳnh Thị Kim Nhanh Bờ Liệt Sĩ, Tân Long Hội, Mang Thít     100.000
5845 Khưu Khả Vy Bờ Liệt Sĩ, Tân Long Hội, Mang Thít     100.000
5846 Khưu Bảo Nghi Bờ Liệt Sĩ, Tân Long Hội, Mang Thít     100.000
5847 Huỳnh Thị Kim Bạch Cà Mau     100.000
5848 Nguyễn Tuấn Vĩ Cà Mau     100.000
5849 Nguyen Lam Van Tuong        10.000
5850 Chau Minh Toan     100.000
5851 Nguyen Tuyet Bang     100.000
5852 Nguyen Minh Tri        40.000
5853 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh TRường Nguyễn VĂn Thiệt     100.000
5854 Bạn xem đài     100.000
5855 Bạn xem đài P3, TP Vĩnh Long  1.000.000
5856 Thiệu Ngọc Nguyên Thanh P3, TP Vĩnh Long     200.000
5857 Chị Vân Phước Hậu, Long Hồ 3.000.000
5858 Chị Dung Phước Hậu, Long Hồ 3.000.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *