STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
350 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
351 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
352 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
353 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang  100.000
354 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang  100.000
355 Bé Bin Khóm 2, TRần Phú, P4, TP Vĩnh Long 200.000
356 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 400.000
357 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang  100.000
358 Minh Khuê, Khánh An Cái Bè, Tiền Giang  100.000
359 Nguyen Hoang Duc Anh    50.000
360 Nguyen Ho Phuong Thu  200.000
361 Huynh Chi Cong  500.000
362 Ha Vinh Phat 50.000
363 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
364 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
365 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
366 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *