STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
297 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50.000
298 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm     50.000
299 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm     50.000
300 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm     50.000
301 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
302 Cát Tường P1, Tp Vĩnh Long 200.000
303 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
304 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long  100.000
305 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
306 Bạn xem đài Vĩnh Long 2.000.000
307 chị Dung P4, Tp Vĩnh Long 200.000
308 chị Dung P4, Tp Vĩnh Long 300.000
309 Cát Anh P9, Tp Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *