STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
363 Vu Huu Long   1,000,000
364 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100,000
365 Nhật Minh, Ngân Nguyên
Minh Khuê, Minh Quân
Cái Bè, Tiền Giang 100,000
366 Lò Nem Sáu Xệ con Tân Hạnh, Long HỒ 200,000
367 Pham Thi Kim Thuy   100,000
368 Huynh Thao Tran   100,000
369 Pham Thi Kim Thuy   100,000
370 Pham Thi Kim Thuy   100,000
371 Pham Thi Kim Thuy   100,000
372 Nguyen Thuy Cang   400,000
373 Pham Thi Kim Thuy   100,000
374 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
375 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
376 Khả VY, TRí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50,000
377 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
378 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *